Följ Akademiska sjukhuset

Neonatalvården på Akademiska förebild i Polen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 08:38 CET

Neonatalvården på Akademiska sjukhuset anses som föregångare utomlands. I Polen har verksamheten stått modell för en neonatalavdelning på ett kvinnobarnsjukhus som ska byggas i Ruda, och fler liknande satsningar är på gång. Den 14-15 februari spelas ett program in av polsk tv om vården i Uppsala.

– Sjukvården i Polen genomgår en dynamisk förändring. Det som väckt polackernas intresse är framförallt den familjecentrerade vården av nyfödda barn, som bland annat innebär att föräldrarna inte separeras från barnen och att föräldrar bär barnen nära kroppen så mycket det går, den så kallade kängurumetoden, säger Uwe Ewald, barnläkare och tidigare verksamhetschef för neonatalvården.

När Akademiska sjukhuset införde familjecentrerad vård 2004, i samband med att neonatalenheten byggdes om, sågs man som pionjärer inte bara i Sverige utan även i övriga norden och Europa. Sedan dess har många svenska och nordiska kliniker följt efter. Sjukhuset har haft besök av delegationer från exempelvis de baltiska staterna, Frankrike, Ryssland och Japan, men globalt är det fortfarande relativt ovanligt att man arbetar på detta sätt.

Uwe Ewald anser det självklart att föräldrar ska kunna vara nära sina små svårt sjuka barn, precis som man är med lite äldre barn. Vårdmodellen innebär också att visst ansvar successivt flyttas över till föräldrarna. Redan under intensivvårdsfasen involveras föräldrarna i exempelvis sondmatning, blöjbyte, vägning och övervakning. Vårdpersonalen blir mer coachande, med ansvar för rent medicinska insatser. Man arbetar också på att uppmuntra amning, även om de för tidigt födda barnen inte får i sig mycket näring den vägen, eftersom det gynnar anknytningen.

Beläggningen är ofta mycket hög på neonatalenheten där man vårdar cirka 600 för tidigt födda barn varje år. I kombination med risker för vårdrelaterade infektioner och spridning av multiresistenta bakterier hoppas Uwe Ewald på en utbyggnad. Kliniken disponerar idag nio enkelrum, men har fått mandat av sjukhusledningen att planera för en utbyggnad.

Fakta: Neonatalvården på Akademiska sjukhuset

  • Numera kan mer än hälften av alla för tidigt födda i graviditetsvecka 23 räddas till livet utan allvarliga komplikationer. På 1970-talet överlevde kanske bara en tiondel av barnen födda efter 28:e veckan.
  • Enheten fungerar som center för högspecialiserad intensivvård (inklusive nyföddhetskirurgi) för regionens minsta och/eller sjukaste nyfödda barn.
  • Tillgången till en intensivvårdshelikopter som flyger dygnet runt är av stor betydelse. Kuvöstransporter av för tidigt födda sköts av ett vant team med barnläkare och sjuksköterska specialiserade inom neonatalvård.

 

Mer information:
Uwe Ewald, barnläkare, 018-611 58 88
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21