Följ Akademiska sjukhuset

Neonatalkliniken på Akademiska expanderar

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 13:32 CEST

Nu utökas Neonatalkliniken på Akademiska sjukhuset med sex läkartjänster för att möta växande vårdbehov. På sikt finns även planer på fler vårdplatser. De senaste åren har efterfrågan på avancerad vård för mycket för tidigt födda barn ökat med fem till tio procent årligen.

– Det är oerhört glädjande att allt fler mycket för tidigt födda barn överlever. Men det innebär allt längre vårdtider samtidigt som intensivvårdsavdelningens läkare även bemannar ambulanshelikopterns intensivvårdsteam som flyger hit barn i kuvös. Vi stärker därför läkarbemanningen från dagens tio till 16 tjänster. Det ger oss också möjligheter att öka forskningsaktiviteten. Vi rekryterar även fler sjuksköterskor, säger Erik Normann, chef för neontalkliniken.

På Akademiska sjukhusets neonatalklinik vårdas cirka 250 för tidigt födda barn varje år. Ungefär 65 av dessa är mycket underburna, det vill säga födda före graviditetsvecka 28, och ofta i behov av respiratorvård. Närmare åtta av tio av barnen som intensivvårdas kommer från andra landsting och regioner än Uppsala. De vårdas från några veckor upp till ett halvår på Akademiska.

– Akademiska sjukhuset har utmärkt sig även internationellt som ett av de främsta universitetssjukhusen inom neonatalvård. Den här utökningen är en del i våra fortsatta höga ambitioner för förtidigt födda barn, säger ordföranden i Sjukhusstyrelsen Vivianne Macdisi (S).

För att möta växande vårdbehov finns även planer på att renovera och bygga ut sjukhusets neonatalavdelning, från 20 till 30 vårdplatser. En förstudie ska vara klar i juni och om allt går enligt plan kan utbyggnaden vara klar 2019.

I dag överlever drygt hälften av de barn som föds i vecka 22. Akademiska sjukhuset var först i Sverige med att införa familjecentrerad vård även för intensivvårdsbehövande barn. I praktiken innebär det att föräldrarna uppmuntras att dygnet runt vårda sitt barn och vistas i dess närhet så mycket som möjligt.

– Det är en oerhörd styrka när föräldrarna är delaktiga och engagerade i vården och olika beslut. De blir kunniga om sina barns tillstånd och behandling vilket bidrar till ökad kontinuitet och goda vårdresultat, framhåller Erik Normann.

På intensivvårdsavdelningen vårdas de allra svårast sjuka för tidigt födda barnen. Det nära samarbete med barnkirurgen ger goda möjligheter att upprätthålla och utveckla både kompetens hos personalen och hålla hög vårdkvalitet.


FAKTA: Neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset
* Här vårdas cirka 250 för tidigt födda barn per år. Vårdtiden kan vara allt ifrån några få timmar till flera månader.
* Vissa barn behöverstöd och medicinsk hjälp några timmar, för att klara omställningen till livet utanför livmodern eller för att hämta sig efter en komplicerad förlossning.
* 65 av barnen är höggradigt underburna, det vill säga födda före graviditetsvecka 28. Det är en växande grupp som ofta behöver avancerad medicinsk intensivvård (respiratorvård) för att överleva.
* Även barn med komplicerad sjukdom eller missbildning behöver ofta avancerad medicinsk intensivvård.

Mer information:
Erik Normann, chef för neontalavdelningen, Akademiska barnsjukhuset, 018-611 96 28,
e-post: erik.normann@akademiska.se
Vivianne Macdisi, ordförande Sjukhusstyrelsen (S), 0708-908155

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.