Följ Akademiska sjukhuset

Nationell konferens samlar hjälpmedelsexperter i Uppsala

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2011 08:38 CET

Tack vare ögondatorer och annan avancerad datorteknik kan barn och ungdomar med svåra rörelsehinder numera prata, chatta i sociala medier och spela in musik digitalt. Den 27-28 januari samlas ett hundratal hjälpmedelsexperter till en nationell konferens i Uppsala för att sprida sina erfarenheter. Konferensen arrangeras av Folke Bernadotte regionhabilitering vid Akademiska sjukhuset i samarbete med Hjälpmedelscentralen.

– Utvecklingen när det gäller datorbaserade hjälpmedel går oerhört fort. Därför är det viktigt att samlas regelbundet och ta del av varandras kunskap och erfarenheter. Vårt mål är att fler unga ska få del av det utbud som finns eftersom hjälpmedlen öppnar nya arenor för umgänge och nya sätt att få vänner, säger Christina Bergsten, logoped på Folke Bernadotte regionhabilitering, Akademiska sjukhuset.

Ända sedan regionala center för datorbaserade hjälpmedel för handikappade, REDAH-centra, startade 1988 har personalen samlats till årliga konferenser. Förutom i Uppsala finns regionala dataresurscentra i Göteborg, Lund, Linköping, Malmö, Umeå och Örebro. På senare år har även personal från lokala hjälpmedelscentra anslutit sig till konferenserna.

Inom Folke Bernadotte regionhabilitering arbetar en särskild grupp som konsulter med att individanpassa datorhjälpmedel för personer med olika funktionsnedsättningar, ofta i nära samarbete med habilitering, primärvården och andra som skriver ut hjälpmedel.

– Det kan handla om datorer med talsyntes, som gör datorn talande, eller olika avancerade styrsätt till datorn, exempelvis ögonstyrning, sug- och blåskontakter eller anpassad joystick, allt för att underlätta för barn och ungdomar att skriva, rita, spela spel eller musik. Vi arbetar också med individuella anpassningar som förenklar användningen av Internet, berättar Christina Bergsten.

  

Fakta: Folke Bernadotte regionhabilitering (FBH)

En verksamhet inom Akademiska barnsjukhuset som erbjuder individuellt anpassade insatser inom habilitering/rehabilitering och pedagogik för barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år. Personalen har specifik kompetens kring kommunikationssvårigheter, ätproblem, nedsatt motorisk-sensorisk funktion och inlärningssvårigheter. FBH vänder sig främst till barn och ungdomar med cerebral pares, ryggmärgsbråck, ovanliga syndrom, förvärvade hjärn- och ryggmärgsskador samt neuromuskulära sjukdomar. Många barn har flerfunktionshinder.
FBH är ett komplement till de lokala habiliterings- och skolverksamheterna och insatser ges enligt specialistvårdsremiss.

 Mer information:

Christina Bergsten, logoped, 018-6117771

Maria Borgestig, arbetsterapeut, 018-6117771
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21