Följ Akademiska sjukhuset

Musik & handmassage nytt grepp inom psykosvården

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2009 08:34 CET

Vanföreställningar, förvirring och hallucinationer är vanliga symtom vid psykos. Just nu pågår två studier vid Akademiska sjukhuset där man vill se om musik och handmassage kan dämpa ångesten och underlätta samtal.

- Vissa patienter vägrar helt att prata. Musik och handmassage kan vara alternativa sätt att nå fram till varandra. För att kunna erbjuda bästa tänkbara vård är det viktigt att alternativa omvårdnadsmetoder utvärderas. Det har saknats studier på detta område, säger biträdande avdelningschef Maria Bruhn Lundblad.

På psykiatriska vårdavdelningar saknas ofta tillfällen till lugn och ro. Skötare Anton Beale menar att musik och handmassage kan fylla en viktig funktion:

- Vi vill vi se om behandling med musik och massage kan öka välbefinnandet och förbättra kommunikationen mellan såväl psykotiska patienter och personalen som mellan patienter och deras närstående. Målgruppen är patienter med psykossjukdom som vårdas inom slutenvården.

Musik som omvårdnadsåtgärd introducerades 2008 och utvärderingen visar att musiken haft välgörande effekt både på patienter och personal. Före och efter musikpassen har man mätt puls och blodtryck. Patienterna har även fått skatta sin stress, oro och glädje och fått strukturerade frågor om hur musiken påverkat dem. Många har uttryckt att det är positivt att se andra i en ny situation, vissa menar att oredan i huvudet minskat något. Även utvärderingen av handmassage visar att oron minskat och ett ökat välbefinnande hos patienterna.

Psykiatriveckan är en årligt återkommande temavecka om aktuella satsningar på diagnostik, behandling och annat utvecklingsarbete. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med olika brukarföreningar. Årets tema är psykisk hälsa ur ett livstidsperspektiv.

Hela programmet för psykiatriveckan: www.akademiska.se, under evenemang

Mer information: 

Maria Bruhn Lundblad, bitr. avdelningschef, 018-611 22 26

Elisabet Alphonce, projektledare Psykiatriveckan, 018-611 22 30

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21