Följ Akademiska sjukhuset

Multiprofessionell rehabilitering effektiv för smärtpatienter

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 13:08 CET

Smärtpatienter som fått rehabilitering av ett multiprofessionellt team av läkare, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut mår bättre och kommer snabbare tillbaka i arbete. Det visar en satsning vid Smärtkliniken på Akademiska sjukhuset. Inom ramen för den statliga rehabiliteringsgarantin har man sedan 2008 behandlat drygt 300 patienter, dubbelt så många som tidigare.

 Den 11 november besöker riksdagens socialförsäkringsutskott Akademiska sjukhuset för att ta del av resultaten.

– Tidigare har det varit lång kö till smärtrehabilitering och patienterna ofta hänvisade till enstaka insatser som inte haft varaktig effekt. Teamarbetet gör det möjligt att hjälpa patientgruppen mer allsidigt, med allt ifrån myndighetskontakter till coachning att komma igång och röra sig och bryta sin sociala isolering. Detta bekräftas också i flera rapporter från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU, säger professor Torsten Gordh, chef för Smärtcentrum.

Psykisk sjukdom och kronisk smärta är sedan flera år de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Drygt 150 000 personer är i dag sjukskrivna på grund av fibromyalgi eller kronisk smärta i rygg eller nacke. Flera studier har dessutom visat att smärtpatienterna inte mår bra, att de upplever sig ha sämre livskvalitet än personer med exempelvis cancer och reumatisk sjukdom.

Den statliga rehabiliteringsgarantin infördes 2008, som stimulans för att underlätta återgång i arbete. Ersättning utgår med 40 000 kronor per patient som genomgått rehabiliteringsprogram på fem till åtta veckor. Viktiga kriterier är att minst två yrkesgrupper ingår i rehabiliteringsteamen. För att omfattas ska patienterna inte ha blivit tillräckligt hjälpta av läkemedelsbehandling samt kunna återgå i arbete.

– Statistik från det nationella kvalitetsregistret för smärta visar att nära 75 procent av smärtpatienterna som fått multiprofessionell (multimodal) rehabilitering har kunnat återgå till yrkesarbete två år senare. Till viss del handlar rehabiliteringen om att få verktyg att hantera sin livssituation, bland annat via KBT säger Eva-Britt Hysing, överläkare på Smärtcentrum.

Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset har det övergripande ansvaret för utredning, behandling, utbildning, utveckling och forskning runt smärta inom landstinget i Uppsala län. Verksamheten startade 1995 och ingår sedan 2006 i neurodivisionen.


Mer information:

Torsten Gordh, professor och chef för Smärtcentrum, 018-611 48 76

Eva-Britt Hysing, överläkare på Smärtcentrum, 018-611 99 21

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21