Följ Akademiska sjukhuset

Mobilt team hjälper unga med självskadebeteende

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 08:53 CET

Ibland är inte traditionella behandlingar och stödinsatser från barn- och ungdomspsykiatrin (bup) och socialtjänsten tillräckliga för att hjälpa unga som skadar sig själva. Socialpsykiatriska behandlingsteamet vid Akademiska sjukhuset arbetar sedan tre år mobilt med att stötta familjer i allvarlig kris på hemmaplan. Verksamheten presenteras den 8 november under psykiatriveckan.

– Vårt fokus är att stötta ungdomarna i deras hemmiljö, att ta hjälp av föräldrar och andra nätverk, inte minst skolan, för att bryta destruktiva mönster. Erfarenheter i Sverige och utomlands visar att detta ger bättre resultat långsiktigt än placering på institution, säger Lars-Gunnar Eriksson, teamchef socialpsykiatriska behandlingsteamet.
 
Teamet stöttar 40-50 familjer varje år med insatser under tre månader. Målgruppen är ungdomar i 13-20 årsåldern med självskadebeteende, där familjerna befinner sig i en allvarlig kris och behöver hjälp att komma ur en ond cirkel. Behandlingen vänder sig både till tonåringen och föräldrarna med samtal såväl enskilt som i grupp (familjen). Centralt är också ett nära samarbete med skolan, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och andra berörda myndigheter.

– Föräldrar till barn som skär sig eller har försökt begå självmord känner ofta vanmakt och bottenlös förtvivlan. Inte sällan har de själva hamnat i en depression på grund av långvarig stress och kan behöva både stöd eller hjälp till egen behandling, säger Lars-Gunnar Eriksson och fortsätter:

– Vi bekräftar föräldrarna och lyfter skuldbördan. Vi tar fasta på det goda, konstruktiva som funnits och finns latent i relationerna och försöker hitta sätt att kommunicera innan barnet drar sig undan och skadar sig själv. För ungdomarna handlar terapin mycket om att analysera orsaken till beteenden och lära sig att göra annorlunda nästa gång.

Socialpsykiatriska behandlingsteamet arbetar utifrån en egen arbetsmetod som bygger på intensiv kontextuell behandling av självskada (IKB). Målet med behandlingen är att konkurrera ut självskadebeteendet med mer ändamålsenliga beteenden och förbättra relationerna och kommunikationsförmågan i familjen. 


Mer information:
Lars-Gunnar Eriksson, teamchef socialpsykiatriska behandlingsteamet, 018-611 22 07 eller 073-150 26 10
Elisabet Alphonce, programansvarig psykiatriveckan, 018-611 22 30
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21