Följ Akademiska sjukhuset

Miljonsatsning på innovationer vid Akademiska

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 15:29 CET

Innovation Akademiska får 7,5 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla innovationsprocessen. Stödet ingår i myndighetens satsning på innovationsslussar och ska bland annat användas för att underlätta för små och medelstora företag som vill testa nya medicintekniska produkter inom sjukvården.

– Stödet är mycket välkommet. Innovationsarbete är inget quickfix. Det tar tid att få personalen att inse värdet i sina idéer och att utveckla bra och hållbara produkter. Vinnovas stöd är dessutom en bekräftelse på kvaliteten i vårt arbete, säger Annilla Edeholm, innovationskoordinator på Akademiska sjukhuset.

Innovation Akademiska inrättades för ett år sedan för att underlätta kommersialisering av idéer hos vårdpersonalen. Sedan starten har över tusen kreativa uppslag strömmat in. 25 av dessa bearbetas nu. Vissa får hjälp med patentsökning eller affärsplaner. Några idéer har kommit längre och utvecklas till företag med stöd från Almi Företagspartner.

Nu går sjukhuset vidare. Kommande tre år satsas cirka 14 miljoner kronor inom Akademiska på att utveckla programmet Innovativa sjukhuset. Vinnova stöttar projektet med 7,5 miljoner kronor. Övriga externa finansiärer är Regionförbundet i Uppsala län, Uppsala Bio och Uppsala Innovation Centre. Processen med att utveckla Innovation Akademiska och programmet Innovativa Sjukhuset har letts av Uppsala BIO och inom STUNS, i nära samarbete med universiteten och life science-industrin i Uppsala.

– Det handlar om innovationsstöd i två riktningar, dels att ge stöd till idéer från personalen så att produkterna når marknaden, dels att hjälpa företag som vill komma in på sjukhuset. Intresset är stort bland små och medelstora företag att använda sjukhuset som ”testbädd” för medicinteknisk utrustning och andra produkter. En fördel är att slutprodukterna då bättre motsvarar sjukvårdens behov. Dessutom kan tiden kortas från idé och prototyp till användbar produkt, förklarar forsknings- och utbildningsdirektör Sune Larsson.

Vinnova är en statlig myndighet som arbetar för att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Satsningen på innovationsslussar ingår i ett regeringsuppdrag att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården.

För mer information:

Annilla Edeholm, innovationskoordinator, Akademiska sjukhuset, 018-611 14 50

Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör Akademiska sjukhuset, 070-6110823

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21