Följ Akademiska sjukhuset

Miljonanslag till diabetesforskning på Akademiska

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2014 08:33 CET

Diabetesforskare på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet får 25 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet för forskning på ö-cellstransplantation och andra cellterapier vid typ 1-diabetes. Totalt beviljas 23 projekt vid svenska sjukhus 300 miljoner kronor under perioden 2014-2016 för klinisk behandlingsforskning.

- Vi kommer att pröva flera nya cellbaserade behandlingar vid typ 1-diabetes. Det handlar bland annat om behandlingsförsök med så kallade mesenkymala stamceller till patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Mesenkymala stamceller är en slags bindvävsstamceller som bland annat finns i benmärgen och som kan förändra immunförsvarets reaktion, säger Per-Ola Carlsson, överläkare och professor i diabetologi, som leder forskargruppen.

Anslaget ska även användas till en pågående studie där patienter med mångårig typ 1-diabetes transplanteras med insulinproducerande celler inkapslade tillsammans med en syrgastank vid transplantation. Patienterna slipper immunhämmande läkemedel till följd av kapseln medan den påfyllbara syrgastanken försörjer öarna med syrgas då blodkärl saknas. Försök ska dessutom inledas med regulatoriska T-celler, en sorts vita blodkroppar som minskar risken för avstötning vid öcellstransplantation.

På Akademiska pågår flera kliniska studier som syftar till att förbättra resultaten vid transplantation av insulinproducerande betaceller (öcellstransplantation).

2012 inrättade sjukhuset ett centre of excellence för patienter med typ 1-diabetes. Syftet med satsningen är att vården av patienter med typ 1-diabetes ska bli ännu bättre, bland annat genom att befintliga forskare och läkare samarbetar mer över verksamhetsgränserna.


Mer information:
Per-Ola Carlsson, 018-4714425
 


FAKTA: 300 miljoner till klinisk behandlingsforskning
Under perioden 2014-2016 beviljar Vetenskapsrådet bidrag på närmare 300 miljoner kronor till 23 projekt vid landets sjukhus. Fyra forskare på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet får del av anslagen:
* Per-Ola Carlsson, överläkare och professor i diabetologi, får 25 miljoner för forskning kring nya cedllbaserade behandlingsmetoder för typ 1-diabetes.
* Johan Sundström, överläkare i kardiologi, får 12 miljoner för forskning på individualiserad behandling av högt blodtryck.
* Carina Blomström-Lundqvist, professor och överläkare i kardiologi, får 5,5 miljoner till forskning på elkonvertering mot förmaksflimmer.
* Anders Wanhainen, överläkare i kirurgi, får 5 mkr för screening för  pulsåderbråck/aortaneurysm.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.