Följ Akademiska sjukhuset

Miljöforskare efterlyser åtgärder mot fetmaframkallande kemikalier

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 08:30 CEST

Flera studier, både experimentella och på människor, visar entydigt att miljöföroreningar kan bidra till uppkomst av fetma, troligen genom att förändra ”termostaten” som styr hur mycket fett som lagras upp för varje kalori som äts. I ett uttalande publicerat i den internationellt ledande vetenskapliga tidskriften inom miljö och hälsa, Environmental Health Perspectives, den 2 maj efterlyser en grupp miljöforskare flera åtgärder för att bromsa utvecklingen.

– Vi vill sprida kunskap till andra forskare, politiker, myndigheter, andra beslutsfattare och allmänheten om kopplingen mellan miljöföroreningar och utvecklingen av fetma och störningar på ämnesomsättningen eftersom evidensen nu är entydig, säger Monica Lind, miljötoxikolog och forskare inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Förutom en mer omfattande testning av nya kemikalier innan de släpps på marknaden, menar forskarna att läkare och annan sjukvårdspersonal behöver få utbildning om hur miljögifter kan skada hälsan. Dessutom borde det vara obligatoriskt med innehållsförteckning på varor och produkter.

Forskarna bakom uttalandet samlades i Uppsala i oktober 2015 under ett internationellt möte om miljögifter och fetma, ”2:a Internationella konferensen om fetma och miljöföroreningar”. Under mötet redovisade ett femtontal experter resultat från ett flertal studier som entydigt visar att vissa miljöföroreningar kan bidra till uppkomst av fetma och störningar av ämnesomsättningen.

– Även om den viktigaste förklaringen bakom fetma säkert är att man äter mer kalorier än man förbrukar så tyder flera studier på att miljöföroreningar kan förändra ”termostaten” som styr hur mycket fett som lagras upp per kalori som äts. Vissa miljöföroreningar kan till exempel styra att stamceller utvecklas till fettceller och denna programmering av cellens öde sker redan under fosterstadiet, fortsätter Monica Lind.

Uttalandet ”Uppsala Consensus Statement on Environmental Contaminants and the Global Obesity Epidemic” publiceras 2 maj i den internationellt ledande vetenskapliga tidskriften inom miljö och hälsa, Environmental Health Perspectives.

Kontaktperson:

Monica Lind, miljötoxikolog och forskare inom arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, e-post: monica.lind@medsci.uu.se
Telefon: 0703-20 30 66

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.