Följ Akademiska sjukhuset

Miljöchefer inom svenska landsting samlas på Akademiska

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2009 09:23 CEST

Onsdagen den 6 oktober samlas ett sextiotal miljöchefer från olika landsting på Akademiska sjukhuset. Syftet med den årliga miljökonferensen är framförallt att sprida erfarenheter. Temat detta år är miljöpåverkan från lustgas och läkemedel.

- Vi ligger långt framme inom dessa områden. Hela landstinget är miljöcertifierat och EMAS- registrerat sedan 2005. Det innebär bland annat att man granska utifrån om vi uppnår de miljömål vi satt upp och att vi hela tiden måste bli bättre i vårt miljöarbete, säger Lars-Eric Roxin, miljöchef på Akademiska sjukhuset.

Värdskapet för miljökonferensen som alternerar från år till år. Detta år förläggs konferensen till Akademiska sjukhuset och Wiks slott. Lars-Eric Roxin betonar att mycket har hänt under de senaste åren då landstingen och regionerna ställts inför nya regler och krav. Miljöfrågorna har fått en mer central roll både i samhället och på arbetsplatsen.

- Intresset är stort för det miljöarbete som sker inom vårt landsting. Vi ligger långt fram när det gäller läkemedel, lustgas, ekologiska livsmedel och transporter, fortsätter Lars-Eric Roxin.

Inom ramen för miljöprogrammet satsar landstinget bland annat på kompostering och lustgasrening inom förlossningsvården, satsningar som påverkar miljön för såväl patienter och personal som det omgivande samhället.

- Landstinget deltar även i flera nationella projekt för att minska avgasutsläppen vid transporter och effekterna av läkemedel och kemikalier i naturen, säger Lars-Eric Roxin.

Mer information:

Lars-Eric Roxin, miljöchef på Akademiska sjukhuset, 018-611 31 47, 0709-703 163

Lasse Andersson, miljöchef, Landstinget i Uppsala län, 018-611 30 15

Elisabeth Tysk, presschef, 0706-22 24 21