Följ Akademiska sjukhuset

Mer träffsäker ryggmärgsstimulering introduceras på Akademiska

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 14:08 CEST

Patienter med svår smärta, som opererats för exempelvis svåra trauman och diskbråck eller har kärlkramp kan få effektiv smärtlindring med elektrisk ryggmärgsstimulering.
Neuromodulation är ett område under stark utveckling. Med hjälp av nya sätt att stimulera nerver kan Akademiska sjukhuset skräddarsy behandlingar.

– Vid traditionell ryggmärgsstimulering används 50-80Hz men med högfrekvent stimulering (10 000Hz) kan vi hjälpa fler med svår ryggsmärta. Nackdelen är att stimuleringen drar mycket batteri och kräver ett återuppladdningsbart som måste laddas varje dag, säger Anders Wåhlstedt, överläkare på smärtcentrum.

En annan ny metod kallas ”burst” och innebär att man stimulerar i skurar istället för med samma frekvens hela tiden. Elektrisk ström sänds ut med fem impulser på 500-600Hz och dessa skurar kommer med en frekvens av 40Hz. Den förbättrade smärtlindringen antas bero på att även centra i hjärnan påverkas av stimuleringen, då framförallt den känslomässiga upplevelsen av smärta.

– En tredje smärtlindringsmetod innebär att vi kan styra stimuleringen till delar av nervrötter med hjälp av Dorsal Root Ganglion Stimulation, DRG, och därmed bli mer träffsäkra. Närheten mellan elektrod och nerv innebär låg energiåtgång men även fördelar för patienterna som knappt förnimmer impulserna, säger Anders Wåhlstedt.


Fakta: Traditionell elektrisk ryggmärgsstimulering
* En elektrod placeras permanent utanför ryggmärgen.
* Elektroden kopplas sedan till en batteridriven pulsgenerator/stimulator placerad under huden.
* Via en fjärrkontroll kan patienten själv styra stimuleringen (av/på, höja/sänka).
* Det är ett litet ingrepp som till största delen görs i lokalbedövning och med få biverkningar.
* Kan hjälpa patienter med smärta orsakad av skada på perifera nerver, fantomsmärta och smärta orsakad av syrebrist i vävnaden.


Mer information:
Anders Wåhlstedt, överläkare på smärtcentrum, 018-611 22 58
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21