Följ Akademiska sjukhuset

Mellanvårdsavdelning inom psykosvården stängs i januari

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2017 16:26 CET

Psykiatrins ledningsgrupp har beslutat att ersätta mellanvårdsavdelning 114 inom psykosvården genom att förstärka öppenvården med ett mobilt mellanvårdsteam. Bakgrunden är framförallt att antalet patienter i behov av stöd och behandling inom psykiatrin ökar. För att nå fler patienter och förebygga inläggningar behöver man omdisponera resurser och utveckla vården.


– Vi har tagit del av synpunkter från brukarorganisationer och berörd personal och har full förståelse för att det finns oro för vad förändringen kommer att innebära. Det var inget lätt beslut att fatta, men vi tror att ett förändrat arbetssätt och en bättre vårdkedja kommer att vara till nytta för många patienter, säger Gunilla Svedström, verksamhetschef för psykiatri på Akademiska sjukhuset. Berörda patienter kommer även i fortsättningen att erbjudas god vård och stöd av kompetent personal inom heldygns- och öppenvården samt av det mobila mellanvårdsteamet.

– Stöd i hemmet är ofta gynnsamt för tillfrisknandet och det kommer att finnas tillgång till platser inom heldygnsvård för de patienter som behöver, fortsätter Gunilla Svedström.

Hon understryker att arbetet med att stödja patienten och närstående behöver utvecklas ännu mer för att undvika inläggningar. Psykiatrin kommer att bjuda in brukarorganisationer till dialog om hur den nya verksamheten ska byggas upp och utvecklas. Även kommunen är en viktig part i dialogen för att hitta bra samarbetsformer.

– För den som varit sjuk länge är det ett stort steg att komma hem. Här kommer mellanvårdsteamet att bli en viktig länk. Teamet kommer att vara kopplat till psykosvårdens öppenvård och ambitionen är att förstärka öppenvården och utveckla mer gruppverksamhet samt ett utökat samarbete med andra vårdaktörer, säger Gunilla Svedström. Ett tätare samarbete kan förbättra vårdkedjan och leda till att de som behöver kan få ett mer långsiktigt stöd. Patienter som både haft kontakt med öppenvården och mellanvården kommer att följas upp särskilt.

Mer information:
Gunilla Svedström, verksamhetschef psykiatri, telefon: 018-611 22 38, e-post: gunilla.svedström@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.