Följ Akademiska sjukhuset

Maria Larsson inviger barnskyddsteam på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2012 14:56 CET

Ett nytt barnskyddsteam kopplat till Akademiska barnsjukhuset ska underlätta utredningar av barnmisshandel och sexuella övergrepp. Den 17 januari inviger barn- och äldreminister Maria Larsson verksamheten.

– Rätt diagnos och utredning kan vara livsavgörande vid allvarlig barnmisshandel. Eftersom det tidigare saknats en helhetssyn på barn som far illa inom sjukvården har det hänt att vissa fall inte upptäckts i tid. Med barnskyddsteamet får vi både samlad kompetens och möjlighet att upptäcka och i samverkan med andra myndigheter ge dessa barn rätt vård, uppföljning och skydd, säger Gabriel Otterman, överläkare inom barnskyddsteamet.

Sedan slutet av 1980-talet har antalet polisanmälningar av barnmisshandel inom familjen i åldrarna 0-6 år ökat dramatiskt, under åren 2005-2010 skedde en fördubbling. I 58 procent av fallen är offren pojkar och merparten av barnen är 4-6 år. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som på regeringens uppdrag analyserat ökningen under 2000-talet, konstaterar i en rapport från oktober 2011 att minskningen av det lindriga våldet verkar ha avstannat. Av rapporten framgår vidare att flertalet polisanmälningar görs av socialtjänst eller skola, betydligt färre av sjukvården. Men de fall som anmäls av sjukvården leder oftare till åtal, 35 procent jämfört med 11 procent av övriga anmälningar.

 En nationell kartläggning av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn från stiftelsen Allmänna Barnhuset 2011 visar, i likhet med tidigare undersökningar år 2000 och 2006, att barn med kroniska sjukdomar och funktionshinder blir slagna dubbelt så ofta som barn utan sjukdomar.

– Barn under två år som utsatts för misshandel kan ha blåmärken, frakturer eller blödningar runt hjärnan. Men vissa övergrepp kan vara svåra att upptäcka, och barnen är ofta för små för att berätta själva. Internationella erfarenheter visar att utredningar görs bäst av en multiprofessionell grupp en medicinskt ledningsansvarig barnläkare, och med tillgång till högspecialiserad barnsjukvård, säger Gabriel Otterman.

Förutom att vara rådgivare vid anmälningar och utredningar ska barnskyddsteamet arbeta förebyggande och höja kompetensen på området, bland annat via utbildning av barnläkare. Till en början ska man arbeta inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, men på sikt är målsättningen att bygga upp ett nationellt centrum för barnmisshandel liknande Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Det har under flera decennier bedrivits forskning och metodutveckling inom socialpediatrik vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Tid och plats för invigningen:

17 januari 2012 12.30-14.15
Grönwallsalen, Ing 70, Akademiska sjukhuset

Program bifogas.

Mer information:

Gabriel Otterman, överläkare inom barnskyddsteamet, 070-611 13 95
Christophe Pedroletti, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset, 070-611 17 56
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21