Följ Akademiska sjukhuset

Män med cancer erbjuds egen rehabgrupp

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2009 09:05 CET

Samtalsterapi & Yoga startade som rehabilitering i liten skala  på Akademiska sjukhuset 2006. Sedan dess har drygt 800 patienter med cancersjukdom gått femveckorskursen, som förutom yogapass och kognitiv samtalsterapi omfattar kostråd, bildterapi och informationsträffar på olika teman. I november utökas satsningen med en särskilt grupp för män.

- Cancerdrabbade män har andra problem än kvinnor. Prostatacancer kan till exempel orsaka läckage och ge besvär från bäckenet. Dessutom brottas män med andra rädslor och har generellt sett svårare för att prata, de söker sig inte lika lätt till grupper, säger Ann-Charlotte Pellettieri, leg. psykoterapeut och projektansvarig.

- En cancerdiagnos innebär ofta stora påfrestningar fysiskt och känslomässigt. Det är inte ovanligt med värk, stelhet i lederna, sömnsvårigheter och ångest. Nedsatt immunförsvar gör dessutom att många drar sig för att motionera, fortsätter Ann-Charlotte Pellettieri.

Vissa deltagare återkommer år efter år. Bredden är stor inom grupperna som inkluderar personer som precis fått sin diagnos till personer som fått återfall och en mindre grupp medicinskt färdigbehandlade. Just spännvidden, menar hon, är rehabiliteringens styrka. Deltagarna hämtar kraft i varandra och lär sig vila i nuet.

Rehabiliteringen ingår inte i högkostnadsskyddet utan deltagarna får själva stå för kostnaden - 600 kr för fem pass inklusive material. Just nu pågår två utvärderingar av det aktuella projektet. Dels skriver två sjuksköterskestudenter en c-uppsats, dels genomförs en utvärdering på uppdrag av Landstinget i Uppsala län med ett hundratal deltagare. Båda studierna mäter hur kursen påverkar psykiskt välbefinnande och livskvalitet.

Fakta: Samtalsterapi & Yoga
Kurserna startade 2006 och har mellan 200 och 300 deltagare varje år. Patienterna är i olika åldrar och behandlas eller har behandlats på lungkliniken, urologkliniken, onkologiska kliniken eller hematologiska kliniken på Akademiska sjukhuset. 2009 finansieras verksamheten med bidrag från landstinget och Curo (Riksföreningen för cancersjuka). I teamet ingår onkologer, sjuksköterskor, yogalärare, kurator och bildterapeut.

Mer information:

Ann-Charlotte Pellettieri, leg. psykoterapeut och projektledare, 0730 - 33 82 21

Helene Joelsson, yogalärare, mobil 0702 - 90 53 26

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 0706 - 22 24 21