Följ Akademiska sjukhuset

Många vill utredas för misstänkt fästingburen infektion på Akademiska

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2016 08:30 CEST

Fästingar kan orsaka borrelia, tbe och anaplasma med flera infektioner.

Hösten 2015 startade Akademiska sjukhuset Sveriges första mottagning för utredning av misstänkt borrelia och andra fästingburna infektioner. Sedan dess har cirka hundra patienter utretts på infektionskliniken. Flertalet har fått bekräftat att de inte har någon aktuell infektion.

Akademiska sjukhuset är ensamt i landet om en mottagning där man utreder patienter med symtom som kan misstänkas bero på borrelia eller andra fästingburna infektioner. Andra exempel på fästingburna infektioner är rickettsioser, anaplasma, TBE, neo-ehrlichia och babesia.

– De flesta som utretts hos oss har fått beskedet att det inte föreligger tecken på någon aktuell infektion. Flera har "gjort slut" med sin tänkta borrelia och känner sig nöjda med det. I vissa fall har vi rekommenderat fördjupade utredningar via reumatolog eller neurolog. Hittills har vi bara föreslagit antibiotikabehandling till en patient, säger Björn Olsen, infektionsläkare och professor vid Akademiska sjukhuset, som initierade mottagningen.

Björn Olsen betonar att det är viktigt att ta ett samlat och respektfullt grepp om patientgruppen, att sjukvården tar ansvar för en bra diagnostik och vettiga behandlingar och inte lämnar det i händerna på charlataner:

– Det kan vara livsnödvändigt för patienterna. Därför är det viktigt att vi som profession återtar ansvaret och initiativet att utreda och behandla fästingburna sjukdomar.

Majoriteten av de patienter som remitteras till mottagningen på Akademiska har haft besvär i flera år, ibland upp till tio år. Enligt Björn Olsen är deras egen självskattade livskvalitet mycket dålig, ungefär i samma nivå som hos en patient med grav hjärtsvikt.

Ungefär en tredjedel av alla patienter som utreds på Akademiska kommer från andra delar av landet, till exempel Skåne, Stockholm och Värmland. Efterfrågan är stor och mottagningen är fullbokad fram till årsskiftet.FAKTA: Utredning vid misstanke om fästingburen infektion
 
* För att utredas på CVI-mottagningen behövs remiss från läkare.
* Varje remiss ska godkännas av läkare på CVI-mottagningen.
* Efter utredning föreslås behandling baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför skrivs ett kontrakt med patienten för att både vårdgivare och patient skall veta vad som gäller. * Förutom sjukhistoria och en noggrann kroppslig undersökning görs även avancerade laboratorieundersökningar av blod och cerebrospinalvätska. Härigenom vinner vi dessutom ny kunskap genom forskning.
* När samtliga provsvar anlänt bedöms den samlade bilden av minst tre läkare. Därefter skrivs ett utlåtande som klargör om ytterligare utredning eller behandling behövs.


Mer information:
Björn Olsen, överläkare och professor vid Akademiska sjukhuset, 0702-384 944, e-post: bjorn.olsen@medsci.uu.se
Fredrik Sund, verksamhetschef infektion, Akademiska sjukhuset, 018-611 28 08

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.