Följ Akademiska sjukhuset

Lustgasrening på förlossningen både klimatsmart och energisnål

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2009 08:52 CEST

I vintras introducerades ett nytt system för lustgasrening på förlossningen vid Akademiska sjukhuset. En första utvärdering visar att anläggningen renar den utgående gasen till i genomsnitt 98 procent och att anläggningen är energisnål.

- Även om det är preliminära resultat så visar utvärderingen att detta är en miljömässigt riktigt lyckad lösning. Vi har fått svart på vitt att lustgasen destrueras på ett effektivt sätt. Senare i höst inväntas svar på exakt hur mycket lustgas som tagits om hand. Lustgasrening är ett led i arbetet med att minska landstingets utsläpp av växthusgaser, gaser som med stor sannolikhet även påverkar ozonskiktet, säger Lars-Eric Roxin, miljöchef på Akademiska sjukhuset.

Både vid förlossningar och operationer används lustgas som bedövningsmedel. Vid operationer har sjukhuset via effektivare återanvändning av anestesi- och lustgas halverat utsläppen de senaste fem åren. Vid förlossningar har gasen inga negativa effekter på mamman eller fostret, däremot betydligt kraftigare inverkan på klimatet än koldioxid, enligt vissa experter en 300-faldigt större påverkan.

För att minska spridningen av gas i förlossningsrummen används så kallade dubbelmasker med aktiv utsugningsfunktion. Gasen leds via rör till reningsanläggningen på våningen under. I maskinen sker en kemisk reaktion där gasmolekylen sönderdelas till kvävgas och syrgas. Ingen restprodukt bildas.

- Det är viktigt att alla verksamheter inom sjukhuset hjälper till att minska utsläppen. En positiv sidoeffekt är förbättrad arbetsmiljö. Att vistas i rum med extrema koncentrationer lustgas kan ge trötthet och huvudvärk, säger Marianne Gertzell, avdelningschef på förlossningen.

Utvärderingen, som utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, visar även att lustgasreningen är energieffektiv. I rapporten jämförs värdena från Akademiska med värden från den anläggning som finns i Huddinge. För att destruera ett kilo lustgas på Akademiska användes i snitt 16 kWh el. I Huddinge ligger elförbrukningen mellan 30 och 45 kWh per destruerat kilo lustgas. För att bekosta anläggningen på tre miljoner kronor anslogs medel från landstingets miljöprogram för perioden 2007-2010.


Mer information:

Lars-Eric Roxin, miljöchef, 0709-703163

Marianne Gertzell, avdelningschef på förlossningen, 018-611 15731, 070-611 12 36

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21