Följ Akademiska sjukhuset

Luftrenare kan lindra symtom hos barn med svår allergisk astma

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2012 10:31 CEST

Luftrenare lindrar symtom hos barn med svår allergisk astma Hosta, pipiga luftrör och andningsproblem är vanliga besvär hos barn med svår allergisk astma. Många måste ta flera mediciner och får störd sömn. Tack vare ny duschliknande apparat, som långsamt och obemärkt sköljer bort allergener i luften runt patienten nattetid, kan symtomen mildras. Tekniken testas just nu i en studie på Akademiska barnsjukhuset, vilket uppmärksammas på internationella astmadegn 3 maj.

– Resultaten hittills är lovande. Majoriteten av barnen med svår astma har fått bättre livskvalitet och minskad inflammationen i luftvägarna. Vi har också noterat att själva allergiutvecklingen stoppats upp hos barn som behandlats en längre tid, säger Christophe Pedroletti, verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset.

Via apparaten sprutas ren luft ut som har en halv grads lägre temperatur än omgivande luft. Härigenom förtätas luften och rummets luftströmmar kan inte tränga in i zonen runt barnet, det bildas en allergenfri zon.

Närmare åtta procent av alla grundskolebarn lider av astma. Den vanligaste orsaken är att man blivit allergisk mot partiklar, så kallade allergener, från exempelvis pollen, pälsdjur och kvalster. Eftersom allergiframkallande ämnen förekommer i stort sätt överallt i samhället, inte minst i skolan, är det svårt att skydda sig mot dem. Det räcker så att säga inte med att göra sig av med katten eller hunden. Partiklar fastnar lätt på barnets kläder och förs hem till sängmiljön. När sedan barnet andas in partiklarna uppstår en inflammation som gör att luftvägarna svullnar, drar ihop sig och skapar slem. Andningsproblemen kan bli extra besvärliga under natten då luftströmmar skapas av kroppsvärmen. Täcket gör att det uppstår en skorstenseffekt så att partiklarna samlas runt patientens mun och kontinuerligt andas in vilket späder på den allergiska inflammationen och astmatiska symtom.

Specialister vid Akademiska sjukhuset har under de senaste 4-5 åren haft ett nära samarbete med svenska diagnostikföretag verksamma inom allergi- och astmaområdet, då inom ramen för ett VINNOVA-stött forskningskonsortium (MIDAS). Planer finns nu på att fortsätta att i patientstudier utvärdera luftreningstekniken med hjälp av konsortiets kunnande inom allergi- och inflammationsdiagnostik.

Mer information:
Christophe Pedroletti, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset, 611 57 88 eller 070-611 17 56 Kjell Alving, adjungerad professor vid Uppsala universitet, 611 59 48 eller 070-659 88 70 Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21