Följ Akademiska sjukhuset

Lovande immunterapi mot allvarlig njurinflammation prövas i internationell studie

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2018 08:30 CEST

En ny sorts immunterapi som stabiliserar njurfunktionen, och kan leda till att färre svårt njursjuka behöver transplanteras, prövas i en internationell studie där Akademiska sjukhuset koordinerar svensk medverkan.

Var tionde njursjuk som går i dialys i västvärlden har en bakomliggande njurinflammation av typen IgA-nefrit. Härom året visade forskning att en ny sorts immunterapi kan stabilisera njurfunktionen. Före årets slut är en större internationell studie planerad att inledas vid 150 sjukhus, en så kallad FAS III-studie, där Akademiska sjukhuset koordinerar svensk medverkan.

– Resultaten av den förra studien var mycket lovande och publicerades i The Lancet 2017. Hos patienter som fick aktiv behandling minskade äggviteutsöndringen i urinen samtidigt som njurfunktionen stabiliserades helt, säger Bengt Fellström, senior överläkare och professor i njurmedicin på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, som koordinerar svensk medverkan i studien.

Målet med den nya FAS III-studien (Nefigard) är att bekräfta tidigare forskningsresultat och visa om detta på längre sikt leder till minskad risk att förlora njurfunktionen.

– Detta kan leda till att behandlingen registreras som läkemedel och blir tillgänglig för fler svårt njursjuka. Förutom ökad livskvalitet kan det innebära att patienter med njurinflammation av typen IgA-nefrit slipper dialys och transplantation, framhåller Bengt Fellström.

I Sverige är njurinflammation orsak till ungefär en fjärdedel av alla fall av kronisk njursvikt, då patienten ofta behöver dialys eller transplantation. För en viss typ av njurinflammation (IgA-nefrit) anses överaktivitet i tarmens immunsystem ha stor betydelse. Globalt är det den vanligaste formen av njurinflammation.

Med den nya immunterapin dämpas den immunologiska överaktiviteten i tarmens immunsystem. Äggviteutsöndringen i urin minskar, samtidigt som aktiviteten hos antikropparna dämpas och njurfunktionen stabiliseras. Idén kommer ursprungligen från forskare vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset och har vidareutvecklats av ett svenskt läkemedelsföretag.

Vid njurinflammation av typen IgA-nefrit kommer symtomen ofta smygande. Så småningom leder dock den immunologiska reaktionen till att antikroppar binder fast vid en antigen, så kallade immunkomplex, som förvaras i njurens kärlnystan. Detta kan leda till blod och äggvita i urinen och försämrad njurfunktion. Försämringen sker gradvis och knappt hälften av patienterna utvecklar kronisk njursvikt och behöver dialys eller transplantation.

I den aktuella studien räknar forskarna med att inkludera 450 patienter med så kallad primär njurinflammation av typen IgA-nefrit som riskerar att helt förlora njurfunktionen. Studien görs vid 150 sjukhus i 19 länder på fyra kontinenter. Liksom i den förra framgångsrika Fas IIb-studien med produktkandidaten Nefecon kommer patienterna att slumpas in i två grupper där den ena får behandling som påverkar tarmens immunceller, den andra placebo.För mer information, kontakta:

Bengt Fellström, senior överläkare på Akademiska sjukhuset och senior professor i njurmedicin vid Uppsala
universitet, Tel: 018-611 43 48 eller 070-548 31 70, e-post: bengt.fellstrom@medsci.uu.se

Mikael Widell, informationschef Calliditas Therapeutics,Tel: 0703-11 99 60,
e-post: mikael.widell@calliditas.com

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.