Följ Akademiska sjukhuset

Livsstilsförändring i fokus på smärtdag

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 13:27 CET

Omkring en femtedel av befolkningen har någon form av långvarig smärta. Ändå är det en dold sjukdom som ofta missförstås. För att synliggöra smärta och sprida kunskap om framsteg inom rehabilitering och nya forskningsrön arrangeras öppna föreläsningar på Akademiska sjukhuset den 14 mars.

– Eftersom smärta sällan syns utanpå upplever många patienter misstro och bristfällig förståelse från sin omgivning. Vår målsättning är att visa på strategier, hur man genom att ta kommando över sin sjukdom och ändra sitt beteende faktiskt kan minska besvären, säger Birgitta Nilsson, överläkare i smärtrehabilitering på smärtcentrum.

Sedan den statliga rehabiliteringsgarantin infördes 2008 har tillgången till smärtrehabilitering förbättrats inom primärvården. Till smärtcentrum på Akademiska sjukhuset kommer patienter som har fått en smärtdiagnos och trots läkemedelsbehandling och sjukgymnastik inte blivit bättre. Sedan ett par år anordnas utbildningsprogram för patienter och anhöriga, då man träffas tre gånger.

– Många med långvarig smärta fastnar i mönster som innebär att man inte vågar motionera och tar hjälp med praktiska saker av rädsla för att bli sämre. Men effekten blir ofta den motsatta. Utbildningen handlar mycket om att visa på vikten av att inte alltid handla på instinkt, att fatta genomtänkta beslut. En aktiv livsstil är absolut att rekommendera, men rörelse ska alterneras med vila. Man ska varken över- eller underträna, säger Birgitta Nilsson.

I utbildningen går man igenom hur smärta uppstår och vad som händer i kroppen när känselkroppar stimuleras. Ett annat moment handlar om varför man så ofta är låg och deprimerad av smärta, och vilka möjligheter kroppen har att påverka densamma.

I teamet ingår förutom rehabiliteringsläkare, sjukgymnaster och psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor.

Torsten Gordh, verksamhetschef för smärtcentrum, tar upp aktuell forskning. Han berättar bland annat om nya metoder att via blodprover analysera smärtans orsaker.  En mer objektiv diagnos kan ge smärtläkare bättre underlag inför valet av behandling. Ett annat framsteg är nya möjligheter att avbilda smärta. Ett forskarlag knutet till smärtcentrum har utvecklat en ny metod som gör det möjligt att fånga smärta vid pisksnärtskada på bild, detta genom att ett spårämne i blodbanan som kan avläsas vid PET-scanning.

Mer information:
Birgitta Nilsson, överläkare i smärtrehabilitering, 018-611 96 35
Mari Morberg Boström, sjuksköterska smärtrehabilitering, 018-611 51 57
Vivi-Ann Segerström, sjuksköterska Blå Rummet, 018-611 30 07

Läs hela programmet nedan.

 Bifogade filer

PDF-dokument