Följ Akademiska sjukhuset

Lex Maria-anmälan: Man hemskickad med oupptäckt stroke

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2014 11:07 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler ett ärende enligt lex Maria där en man sänts hem från akutmottagningen med oupptäckt stroke. Vid en undersökning dagen efter ställdes diagnosen och mannen lades in för vård. Den försenade behandlingen ledde inte till några bestående men för patienten, men kunde ha medfört allvarliga konsekvenser.Patienten sökte akutmottagningen kvällstid för synförändringar som börjat föregående dag.

Istället för en akut undersökning ordnades en tid på ögonmottagningen dagen
efter och mannen skickades därefter hem. Det var först på ögonmottagningen påföljande
dag som stroken upptäcktes och mannen lades in på strokeavdelning där han
vårdades i fem dagar.  

- Händelsen är beklaglig, även om patienten i detta fall inte fick några
bestående men. Att mannen inte undersöktes ordentligt innan han skickades hem
kunde ha fått allvarliga konsekvenser, säger chefsläkare Bengt Sandén.

För att undvika att liknande händelser inträffar har flera åtgärder vidtagits,
bland annat i form av utbildning av berörd personal.

Mer information:

Bengt Sandén, chefsläkare, 070-650 15 22
Karin Edenholm Forsell, kommunikationsstrateg, 070-611 65 31


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.