Följ Akademiska sjukhuset

Läkare från Burundi lär av Akademiska

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2010 09:22 CEST

Vårdhygien, bilddiagnostik och behandling av infektionssjukdomar som hiv och malaria. Det är frågor i fokus när läkare från Burundi besöker Akademiska sjukhuset 13-15 april.

 – Läkarna, som planerar att starta ett nytt sjukhus i Burundi, vill informera sig om de senaste rönen för diagnostik och behandling inom ortopedi och infektionsmedicin med flera områden. De är intresserade av ett långsiktigt mentorskap och samarbete, säger Karolina Sidwall, marknadschef på Akademiska sjukhuset.

 Läkarna kommer bland annat att besöka infektionskliniken, där man vårdar drygt 90 patienter med hiv varje år. I Burundi finns inte analyser för tidig diagnostik och uppföljning tillgängliga. Samtidigt råder stor brist på bromsmediciner och möjligheter att utreda immunbrist.

Även inflammatoriska, autoimmuna sjukdomar står på agendan. Bland annat presenteras ett forskningsprojekt lett från Uppsala har man funnit likheter i immunreaktioner vid den tropiska infektionssjukdomen Leishmania donovani och ledgångsreumatism, RA. Detta har lett fram till den första vetenskapliga undersökningen av RA-patienter i Sudan. Inför etableringen av ett sjukhuslaboratorium i Sudan har laboratorieingenjörer från Khartoum gjort studiebesök på Rudbecklaboratoriet i Uppsala.

Hur Akademiska sjukhuset hanterar cell- och vävnadsprover, bilddiagnostik och vårdhygien är andra frågor som belyses under besöket.

 Läkarna från Burundi representerar African Revival Ministries, ARM, en organisation som arbetar med utveckling av hälso- och sjukvård, infrastruktur, skolverksamhet och företagande i centrala Afrika. De har bjudits in av Centrumkyrkan i Heby/Sala, en dotterkyrka till Evangeliska Frikyrkan i Sverige, som med bistånd stödjer sjukhus i bland annat Burundi.

Mer information:

Karolina Sidwall, marknadschef Akademiska sjukhuset, 018-611 30 75

Kjell Tofters, pastor i Centrumkyrkan i Heby/Sala, 0706-647405

Elisabeth Tysk, presschef, 018-611 96 11, 070-622 24 21