Följ Akademiska sjukhuset

Läkarbemanningen intakt när akutläkarprojektet avslutas på Akademiska

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2012 10:09 CEST

Nu är det klart att utbildningen av akutläkare på Akademiska sjukhuset avslutas 1 september. Orsaken är att alltför få akutläkare har examinerats sedan starten 2006 och därmed kunnat anställas och utveckla verksamheten på akutmottagningen. Läkarbemanningen på akuten minskar inte utan ska lösas med bemanning av läkare från verksamhetsområde kirurgi och internmedicin.
 
– Antalet primärjourer blir intakt och till en början kommer läkare från verksamhetsområde kirurgi och internmedicin att bemanna de jourer akutläkare i utbildning haft, elva av totalt 80 jourpass per vecka. Till hösten planerar dessutom ortopeden att utöka med en husjour strategiska tider under veckan, vilket blir en förstärkning, säger Eva Telne, chef för dat-divisionen.

När akutläkarprojektet sjösattes för sex år sedan var målsättningen att utbilda 30-35 specialister i akutsjukvård, som skulle bemanna 70 procent av jourlinjerna på akutmottagningen. I januari konstaterades att ingen färdig specialist ännu examinerats och att bemanningsmålen först skulle kunna uppnås mellan år 2025 och 2030. I dag ansvarar projektets läkare för 14 procent av jourpassen på akutmottagningen.

Blivande akutläkare, som beräknas bli klara 2013, kommer att kunna fortsätta sin utbildning på Akademiska. De första två utexaminerade specialisterna ska, enligt planen, ersätta dagspecialisten från internmedicin på akutmottagningen och ansvara för triage, akutrum och patientflöde. När de återstående specialisterna är klara ska akuten bemannas av två akutsjukvårdsspecialister dag/kvällstid, vilket innebär en förstärkning.

Mer information:

Eva Telne, chef dat-divisionen, 070-611 61 56
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21