Följ Akademiska sjukhuset

Kvinnofokus i alkoholprevention på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2009 08:41 CEST

Akademiska sjukhuset arbetar sedan sju år med alkoholprevention. Bakgrunden till programmet "Drick mindre" var att alkoholkonsumtionen ökat kraftigt, enligt Folkhälsoinstitutet med 30 procent mellan 1996 och 2004. Enligt institutets senaste rapport dricker i dag var tionde kvinna och var sjätte man farligt mycket.

Nästan var femte patient på Akademiska sjukhuset har ett riskdrickande, enligt en screening gjord 2008.

- Sjukvården spelar en nyckelroll i preventionsarbetet. Få som dricker mycket söker sjukvård för detta. I stället söker man för magbesvär, sömnsvårigheter, oro och nedstämdhet. I de flesta fall räcker det att ställa frågan och visa var gränsen går för att minska konsumtionen. Från hösten fokuserar vi särskilt på kvinnor, en grupp som ökat sin konsumtion., säger projektledare Kerstin Wideqvist.

Samtliga av sjukhusets divisioner med vårdavdelningar omfattas av preventionsarbetet. På kvinnokliniken får alla som skrivs in från hösten svara på tre frågor om hur ofta man druckit det senaste året, hur många glas man dricker per gång och hur ofta man dricker fyra glas eller mer under en vecka. I samtal får personer med riskdrickande råd om hur de kan minska sin konsumtion. För män går gränsen för ett riskfyllt alkoholintag vid tre flaskor vin i veckan, för kvinnor vid två flaskor.

- Det problematiska är att vi har ett dubbelt drickande i Sverige, både det traditionella berusningsdrickandet som utmärker "vodkabältet" och det sydeuropeiska "ofta och lite" drickandet. Effekten blir att levern aldrig får vila. Allra störst är ökningen i åldersgruppen 18-34 år, där Liv och Hälsa-studien i Uppland i fjol visade att var sjunde kvinna och var tionde man befann sig i riskzonen. Nästan hälften av de yngre männen och en tredjedel av kvinnorna dricker sig berusade minst en gång i månaden. Vi ser också att kvinnor över 50 dricker mer än tidigare, säger Kerstin Wideqvist.

Högt alkoholintag ökar inte endast risken för levercirros (skrumplever). Personerna riskerar också att få sömnproblem och högt blodtryck, diabetes med flera livsstilsrelaterade sjukdomar. Senare års forskning visar också på ett samband mellan högt alkoholintag och bröst- och tarmcancer.

Mer information:

Kerstin Wideqvist, processledare alkoholprogrammet "Drick mindre", 018-611 39 69

Kerstin Troedsson, ansvarig för projektet Hälsofrämjande sjukhus, 018-611 30 10, 0703-323872

Elisabeth Lundh Ihre, vårdchef på kvinno- och barndivisionen, 018-611 59 19 eller 611 59 25

Elisabeth Tysk, presschef, 018-611 96 11, 0706-22 24 21