Följ Akademiska sjukhuset

Kulturell stimulans – potentiell framgångsfaktor i vården

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 08:28 CET

Musik och andra kulturella aktiviteter kan både påskynda läkande och göra patienter mer motiverade i sin behandling. Det visar ny avancerad hjärnforskning. Den 23 november presenterar debattören och professorn i molekylärbiologi, Gunnar Bjursell, de senaste rönen. Föreläsningen på Akademiska sjukhuset har rubriken ”Den kulturella hjärnan” och är avstamp för en satsning på kulturdygn.

– Hjärnforskningen befinner sig i en lika expansiv fas nu som genforskningen för 20 år sedan. Det framgår av en strid ström vetenskapliga artiklar från John Hopkins och MIT med flera framstående sjukhus och universitet. Nya sätt att avbilda hjärnverksamhet med MR och PET-scanning har gjort det möjligt att se hur olika delar av hjärnan reagerar på stimulans från exempelvis musik och bilder, kunskap som på sikt kan utmynna i helt nya behandlingar som komplement till läkemedel och annan traditionell behandling, säger Gunnar Bjursell.

Han betonar att man redan i dag använder kultur terapeutiskt, inte minst inom psykiatrin. Vid exempelvis Oslo universitet och Maasachusetts General Hospital har man med framgång hjälpt barn med mentala störningar att få ny motivation och komma tillbaka med hjälp av musik och dans. Även inom geriatriken finns flera goda exempel. Vid demenssjukdom och Parkinsons kan sjukdomsförloppet bromsas upp med hjälp av minnesträning. Ett annat exempel är smärtpatienter där musik visat sig kunna ha en distraherande effekt, att man så att säga kan ”guida bort” smärtupplevelsen.

– Förhoppningsvis kommer hjärnstimulans i form av musik, bilder och annan kultur att ges större plats inom det förebyggande folkhälsoarbetet framöver, helst redan i grundskolan. Det tjänar både individerna och samhället på, fortsätter Gunnar Bjursell.

Föreläsningen ”Den kulturella hjärnan” blir avstamp för en ny satsning på kulturdygn inom Landstinget i Uppsala län. Friskhuset, Hälsofrämjande sjukhus, Kultur i länet och Sjukhusbiblioteket, har gått samman i ett nätverk som arrangerar ett kulturdygn den 15 mars 2012. Syftet är att tydliggöra befintliga resurser inom området och att uppmärksamma kopplingen mellan kultur och hälsa. Man vänder sig främst till vårdpersonal, patienter, närstående och andra besökande på Akademiska sjukhuset. Valet av dygn snarare än dag för kultursatsningen görs mot bakgrund av att sjukhuset bedriver verksamhet dygnet runt.


Tid och plats för föreläsningenDen kulturella hjärnan”
23 november 15-16.00
Akademiska sjukhuset, Pausrummet intill Grönwallsalen, Ing 70

Mer information:
Ida Nilsson, projektledare kulturdygn/Kultur i länet, 018-611 62 86
Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet, 070-699 37 45
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21