Följ Akademiska sjukhuset

Kranskärlsdissektion bakom hjärtinfarkt fokus i ny studie på Akademiska

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2015 09:38 CET

Spontan kranskärlsdissektion är en ovanlig orsak till hjärtinfarkt som är överrepresenterad hos yngre kvinnor. Detta beror på flera faktorer men kvinnliga könshormoner anses spela in. I en fjärdedel av fallen uppstår tillståndet i anslutning till en graviditet. Inom kort inleds en studie på Akademiska sjukhuset om vanligt tillståndet är och hur prognosen ser ut för berörda kvinnor.

– Det är svårt att säga exakt hur vanligt tillståndet är. Spontan kranskärlsdissektion är ett relativt outforskat område. Uppskattningsvis drabbas 1 av 10 kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt före 50 års ålder och i en fjärdedel av fallen uppstår tillståndet i anslutning till en graviditet, säger Christoph Varenhorst, hjärtspecialist på Akademiska sjukhuset och Uppsala Clinical Research Center.

Christoph Varenhorst fick nyligen ett stipendium på 300 000 kronor från 1,6 miljonersklubben till ett forskningsprojekt om förekomsten av och prognosen för spontana kranskärlsdissektioner hos kvinnor med hjärtinfarkt. Forskarna kommer att utgå från svenska kvalitetsregister inom hjärtinfarktvård och studien ska belysa eventuellt förekommande samsjuklighet och effekten av hormonbehandling.

Hjärtinfarkt är en ledande dödsorsak bland både kvinnor och män i Sverige. En skillnad mellan könen är att kvinnor insjuknar cirka 8-10 år senare än män. Detta kan delvis förklaras av vissa riskfaktorer, till exempel hyperkolesterolemi (förhöjda kolesterolvärden i blodet) samt att kvinnor skyddas av sitt östrogen fram till menopausen.

En annan skillnad är att symtomen är mer atypiska och ovanliga hos kvinnor, vilket gör att de oftare misstolkas.I stället för de vanligaste symtomen central bröstsmärta eller tryck i bröstet får kvinnor symtom som värk i käkarna eller skulderpartiet, tyngdkänsla, ont i magen, illamående, yrsel, andnöd och extrem trötthet.

Både insjuknande och dödlighet i hjärtinfarkt har minskat de senaste åren, men i åldersgruppen under 60 år är minskningen i insjuknande kraftigare hos män, och dödligheten 30 dagar efter hjärtinfarkt är högre hos yngre kvinnor. De som insjuknar i spontan kranskärlsdissektion och får hjärtinfarkt är ofta tidigare friska och många saknar riskfaktorer för hjärtkärlssjukdom som diabetes och högt blodtryck.

Mer information:

Christoph Varenhorst, specialistläkare i kardiologi och internmedicin på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala Clinical Research Center, UCR, 073-201 67 67
 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.