Följ Akademiska sjukhuset

Kraniofacial kirurgi samlar europeiska toppforskare på Akademiska

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2009 13:41 CEST

Kraniofacial kirurgi är komplicerad och resurskrävande. Vid ansiktstumörer och svåra trauman samarbetar plastik- och käkkirurgi med öronspecialister och neurokirurger. Utbytet med Basel omfattar forskning, klinisk verksamhet och utbildning. En av huvudtalarna på seminariet måndagen den 19 oktober är Hans-Florian Zeilhofer, professor i kraniofacial kirurgi från Basel, och en av de världsledande forskarna på området.

- Kompetensutbyte är oerhört viktigt eftersom det handlar om ganska få fall, ett hundratal per år i hela Skandinavien. Exempelvis träffas kirurgerna allt oftare för att diskutera svåra fall och operera tillsammans, säger professor Jan Hirsch som ansvarar för seminariet.

Både operationsteknik och ersättningsmaterial har utvecklats enormt de senaste åren, vilket gjort resultaten mer förutsägbara och minskat risken för kirurgiska skador.

-Med gps-liknande teknik kan kirurgerna planera och simulera operationerna i förväg samt producera patientspecifika material inför operation. När det gäller benersättning ligger forskningen vid Ångströmlaboratoriet långt framme. Bland annat prövas tillväxtfaktorer som stimulerar tillväxt av olika celltyper. På mötet medverkar även experter från centrum för bildanalys, säger Jan Hirsch.

Sedan käkkirurgen bytte organisationstillhörighet från tandvården till Akademiska sjukhuset för drygt ett år sedan har samarbetet stärkts och utvecklats. Det kraniofaciala teamet ligger långt framme inom virtuell planering och 3d-navigation tack vare eget utvecklingsarbete och ett systematiserat kunskapsutbyte med andra universitetssjukhus. Förutom universitetssjukhuset i Basel ingår sjukhus i Frankrike, Finland och Rumänien i det kraniofaciala nätverket.