Följ Akademiska sjukhuset

Krafttag mot undernäring på Akademiska

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2010 08:38 CET

 Var fjärde patient som är inlagd på sjukhus i Europa är undernärd eller riskerar att bli det. Det framgår av en studie där man mätt näringsintaget hos över 70 000 personer på äldreboenden och sjukhus, varav flera hundra på Akademiska sjukhuset. Under året inför sjukhuset ett mer systematiskt sätt att ringa in patienter med hög risk för underäring.

 – Med hjälp av speciellt framtagna nutritionsmallar i journalsystemet Cosmic blir det lättare att fånga in högriskgrupper. Mat är otroligt viktigt för tillfrisknandet efter svåra operationer och annan behandling. Inom geriatriken har personalen arbetat hårt med detta i flera år. Vårt mål är att sjukhusets vårdavdelningar ska komma igång under år 2010, säger chefsdietist Karin Blom Malmberg, ansvarig för den årligt återkommande Nutritionsdagen som arrangeras på Akademiska sjukhuset den 3 mars.

Det som registreras vid inskrivningen är bland annat vikt, längd och BMI samt om patienten har problem med att äta eller påtagligt har förändrat sin vikt. Syftet är högriskpatienter sedan ska följas upp så att de får rätt kost under vårdtiden och efter utskrivningen. Satsningen är ett led i sjukhusets arbete för ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet. En ny nutritionspolicy har utarbetats av det lokala tvärprofessionella Nutritionsrådet. Frågorna drivs även av nätverket Hälsofrämjande sjukhus där Akademiska ingår.

– Förutom att undernäring orsakar patienten ökat lidande och ökad risk för komplikationer i samband med operationer, är dödligheten i gruppen högre. Vårdtiderna blir också längre vilket ökar sjukvårdskostnaderna, säger Karin Blom Malmberg.

En studie på sjukhusets ortopediska vårdavdelningar visar att vårdtiderna kan kortas ned med två dygn om näringsintaget bedöms före/efter operation och patienterna får rätt mat och vid behov kompletterande näringsdrycker. Andra studier pekar på att undernäring kostar minst lika mycket som övervikt hos unga och medelålders personer. Socialstyrelsen arbetar nu med nya rekommendationer för mat och näring inom vård och omsorg. Nutritionsfrågan diskuteras även inom EU.

 

Mer information:

Karin Blom Malmberg, chefsdietist, 018-611 43 39, 070 686 72 95

Tommy Cederholm, professor och överläkare, 070-273 31 92

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21