Följ Akademiska sjukhuset

Kraftig minskning av trycksår på Akademiska enligt ny mätning

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2018 09:32 CET

Förekomsten av trycksår hos inneliggande patienter har minskat kraftigt på Akademiska under 2018. I december hade 51 patienter trycksår jämfört med 136 i mars.

Förekomsten av trycksår hos patienter som vårdas inneliggande på Akademiska sjukhuset har minskat kraftigt under 2018. Det visar den senaste mätningen som genomfördes 4 december. Då hade 51 patienter trycksår jämfört med 62 i augusti och 136 i mars. Det är det bästa resultat som uppnåtts sedan mätningarna startade 2011.

– Utvecklingen är väldigt glädjande både för våra patienter och medarbetare. Trycksår kan innebära smärta och lidande. Främsta förklaringen till förbättringen är att vi satt ökat fokus på frågan och haft ett tydligt stöd från sjukhusledningen. Personalen har gjort ett fantastiskt förebyggande arbete ute i verksamheterna och resultatet visar att det går att uppnå förändring trots rådande utmaningar med vårdplatsbrist, säger Marie Sjödin, chefssjuksköterska och chef för vårdkvalitetsavdelningen.

Normalt görs en så kallad punktprevalensmätning av trycksår i mars varje år, då man mäter förekomsten av trycksår hos alla inneliggande patienter över 18 år som är inskrivna klockan 07.00. Dessa mätningar görs på samma sätt på sjukhus över hela landet enligt SKL:s riktlinjer.

Under 2018 har tre trycksårsmätningar gjorts på Akademiska sjukhuset. Detta hänger samman med resultatet i mars, som visade på en kraftig försämring. Efter beslut av sjukhusledningen togs en handlingsplan fram med flera åtgärder.Bland annat har de 24 avdelningar som hade flest trycksår redovisat dagliga observationer av trycksår som uppkommit under vårdtiden på sjukhuset.

– Den totala förekomsten av trycksår har minskat från 25,1 procent i våras till 9,5 procent. Det är den lägsta förekomsten vi haft sedan dessa mätningar startade 2011, konstaterar Marie Sjödin.

En annan åtgärd är att man i våras inventerade madrasser på vårdavdelningar som visade att 25 procent inte var godkända. Under 2019 görs ytterligare en satsning från sjukhusets sida i det trycksårsförebyggande arbetet. Då inrättas en sjukhusgemensam budget för madrasser och trycksårsförebyggande material. Parallellt ska en ny inventering genomföras.

Marie Sjödin betonar vikten av engagemang och fokus på frågan i alla led.

– På flera avdelningar, där man inte trodde sig ha patienter med trycksår, har personalen insett att sår inte bara uppkommer på ryggen, stjärten eller hälarna utan även kan uppstå av förband runt huvudet, berättar hon.

Nu fortsätter arbetet med dagliga observationer på vissa avdelningar. Under nästa år ska man även arbeta med sjukhusövergripande uppföljningar, bland annat en satsning kallad ”utdata i realtid” som under hösten drivits som pilotprojekt inom kirurgi och rehabiliteringsmedicin. Det innebär att avdelningschefer varje morgon får information om det finns nya patienter med trycksår på enheten baserat på dokumentation i patientdatajournalen Cosmic.


Mer information:
Marie Sjödin, chefssjuksköterska och chef för vårdkvalitetsavdelningen, tel: 018-611 18 30 eller 076-496 39 30,
e-post: marie.sjodin@akademiska.se

Ingrid Carlquist, vårdutvecklare på vårdkvalitetsavdelningen, tel: 018-611 01 19, e-post: ingrid.carlquist@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.