Följ Akademiska sjukhuset

Kortare väntetider och minskad smittspridning – målet när ortopeden omorganiseras

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 10:48 CET

Ortopeden vid Akademiska sjukhuset omorganiseras. Från årsskiftet får en av traumaavdelningarna nytt fokus, den viks för äldre multisjuka. Samtidigt förändras rutinerna vid inskrivning för planerade operationer radikalt. Med den nya organisationen ska vänte- och vårdtider kortas, patientsäkerheten öka och arbetsmiljön förbättras.

– Vi vill skapa en modernare, mer patientorienterad och flexibel organisation utifrån de större patientgruppernas behov, det vill säga traumafall, äldre med flera bakomliggande sjukdomar och ryggpatienter, säger Katarina Lönn, verksamhetschef för ortopeden.

Antalet vårdavdelningar blir intakt men med annorlunda indelning. Ryggavdelningen viks för akuta ryggpatienter samtidigt som de båda traumaavdelningarna byter fokus. 70D1 ökar sin traumaprofilering medan 70D2 efter omorganisationen omvandlas till ortogeriatrisk avdelning för patienter över 75 år med bakomliggande sjukdomar utöver den akuta ortopediska skadan. Utöver ortopedkompetens kommer avdelningen att bemannas av läkare med geriatrisk/internmedicinsk kompetens.

– På den nya ortogeriatriska vårdavdelningen inrättas också en tjänst som apotekare, med ansvar för läkemedelsgenomgångar. Att samla denna kompetens kring dessa sköra patienter kommer att innebära flera vinster i form av minskade komplikationer och säkrare vård, säger Olof Wolf, medicinskt ledningsansvarig läkare.

En annan nyhet är bildandet av ett centrum för krokiga barn, med expertis på skolios och andra rygg- och extremitetsdeformiteter. Detta är ett område där Akademiska har spetskompetens och tar emot patienter från hela landet. De vanligaste orsakerna till att barns ryggar, höfter och ben växer snett är medfödd missbildning, cp-skada eller ryggmärgsbråck.

Flera av förändringarna syftar till att öka patientsäkerheten. Bland annat skapas en avdelning för planerade operationer (elektiv vård) med veckovårdplatser och en egen inskrivningsenhet, som syftar till att göra patienterna bättre förberedda så att färre behöver strykas. Genom att inte blanda opererade och icke opererade patienter på avdelningen för planerade ingrepp, och arbeta för att fler sover hemma dagen före operationerna, räknar ortopeden med att minska infektionsrisken och därmed kunna korta ned vårdtiderna.

Mer information:
Katarina Lönn, verksamhetschef ortopeden, 070-611 08 91
Olof Wolf, medicinskt ledningsansvarig läkare för den nya ortogeriatriska avdelningen, 018-611 44 71 eller 070-972 82 84
Karin Larsson, chef för den elektiva avdelningen, 018-611 44 84
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21