Följ Akademiska sjukhuset

Koppling mellan psoriasis och förändringar i tarmslemhinnan fokus för ny patientstudie

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2017 08:30 CET

Maria Lampinen, docent i experimentell klinisk kemi på Akademiska, forskar på koppling mellan psoriasis och sjukdomar i mage-tarm samt stress.

Kan psoriasis förvärras av förändringar i tarmslemhinnans barriärfunktion? Det ska en patientstudie på Akademiska sjukhuset utforska. Från att ha setts som hudsjukdom betraktas psoriasis alltmer som systemsjukdom, med kopplingar till sjukdomar i hjärta-kärl, leder och mage-tarm.

– Syftet med studien är att öka förståelsen för kopplingar mellan sjukdomar i huden och mag-tarmkanalen, och i förlängningen även möjliga mekanismer bakom stressutlöst psoriasis. Vi vill särskilt undersöka förekomsten av vissa immunceller i tarmslemhinnan som påverkar tarmbarriären, det vill säga hur genomtränglig tarmslemhinnan är för bakterier och olika ämnen, säger Maria Lampinen, docent i experimentell klinisk kemi på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar, en ärftlig kronisk sjukdom som kan påverka både hud och leder. I Sverige lever närmare 300 000 personer med någon form av sjukdomen och i hälften av fallen bryter den ut före 25 års ålder.

Det är känt att psoriasis är vanligare hos patienter med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Normalt fungerar tarmslemhinnan som skyddande barriär. Den möjliggör också genomsläpp av näringsämnen och vatten. Patienter med IBD har ofta en sämre fungerande tarmbarriär vilket leder till att bakterier och skadliga ämnen släpps in och orsakar inflammation.

Tidigare studier har visat att stress kan utlösa skov av psoriasis och förvärra symptomen. Likaså att stress kan påverka tarmbarriärens funktion.

Nu ska forskare vid Akademiska studera hur tarmens barriärfunktion påverkas av immunceller, tarmflora och stressutlösta ämnen.

– Vi sätter särskilt fokus på förekomsten av två olika sorters vita blodkroppar i tarmslemhinnan som tillsammans påverkar tarmens genomsläpplighet. Det handlar dels om eosinofiler, dels om mastceller som båda spelar en betydelsefull roll i immunförsvaret, förklarar Maria Lampinen.

Patientstudien pågår 2016-2018. Totalt kommer 40-50 personer att inkluderas, varav hälften är patienter som har psoriasis men inga diagnosticerade mag-tarmsjukdomar, och hälften friska individer (kontrollgrupp). I projektet samarbetar forskare på hudkliniken och sektionen för gastroenterologi vid Akademiska sjukhuset samt forskare kopplade till BMC/Uppsala universitet.

FAKTA: Studie om tarmens barriärfunktion hos psoriasispatienter

  • Studien pågår 2016-2018 om omfattar 40-50 personer, varav hälften med psoriasis.
  • Deltagarna får genomgå gastroskopi, då prover tas från 12-fingertarmen som är en del av tunntarmen. Likaså fiberskopi då prover tas från nedre delen av tjocktarmen.
  • De får även lämna blod- och avföringsprov samt fylla i ett frågeformulär om eventuella hud- eller tarmsymtom och stress.


För mer information om studien, kontakta:
Maria Lampinen,docent i experimentell klinisk kemi, Akademiska sjukhuset, 018-611 42 69, e-post: maria.lampinen@medsci.uu.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.