Följ Akademiska sjukhuset

Kontaktsjuksköterskor ska underlätta vårdkontakter vid misstänkt bröstcancer

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2014 08:08 CET

Kvinnor i Uppsala län som genomgått mammografi och fått besked om fortsatt utredning ska erbjudas bättre rådgivning och stöd. Före sommaren utökas bröstsjuksköterskemottagningen med två kontaktsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. Till hösten tas remisstvånget från primärvården bort. Då ska kvinnor som upptäckt en knöl i bröstet vända sig direkt till kontaktsjuksköterskan som ordnar remiss för mammografi.

– Syftet med den nya verksamheten är att förbättra servicen och öka kvaliteten i omhändertagandet av kvinnor med misstänkt bröstcancer. Tiden mellan beskedet från mammografin om fortsatt utredning tills man fått diagnos och plan för behandling upplevs ofta frustrerande och många känner oro. Nu ska informationen bli tydligare, säger Fredrik Wärnberg,överläkare och ansvarig för bröstcancerkirurgi på Akademiska.

Kontaktsjuksköterskornas uppdrag blir dels att ansvara för mottagning, dels att
svara på kvinnors frågor och ge råd via telefon. Organisatoriskt tillhör de kirurgkliniken
på Akademiska sjukhuset men kommer att ha en del av verksamheten förlagd till
lokaler intill mammografin på Samariterhemmet.

– Nästa steg tas efter sommaren. Då ska kvinnor som upptäckt en knöl i bröstet slippa remiss från husläkare för röntgenundersökning. Man ska då kunna kontakta sköterskorna som ordnar remiss till mammografin, ett slags snabbspår som vi bedömer kan korta handläggningen med cirka två veckor, säger Fredrik Wärnberg.

Den utredning av bröstcancervården i länet som gjordes 2012 visade att drygt 2 000 kvinnor remitteras från husläkare till mammografi varje år. Kartläggningen pekade bland annat på långa väntetider,cirka fem-sju veckor, från besök hos husläkare till diagnos.

Satsningen på kontaktsjuksköterskor och slopat remisstvång är ett led i landstingets arbete för att öka tillgängligheten.Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och antalet fall
förväntas att öka med cirka 1,5 procent per år.

I Sverige får närmare 8 000 kvinnor varje år en bröstcancerdiagnos. Av de 353 kvinnor i Uppsala län som fick en sådan diagnos 2012 upptäcktes
nästan hälften via screening.

Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser tillhör Uppsala ett av de fyra främsta landstingen i landet när det gäller femårsöverlevnad. Statistik från 2012 visar att femårsöverlevnaden var 92 procent för kvinnor diagnostiserade 2005- 2011 jämfört med riksgenomsnittet 89,7procent.

Mer information:
Fredrik Wärnberg, överläkare och ansvarig för bröstcancerkirurgi, 073-844
12 34 eller via växeln 018-611 00 00/sökare
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21, 070-622 24 21