Följ Akademiska sjukhuset

Kommunikationsmiss vanlig orsak till amputationsskador

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2011 08:46 CET

Efter den bistra vintern är det många som tar fram sågen för att klyva ved.  Handkirurger på Akademiska sjukhuset manar till försiktighet i användningen av vedklyvar/sågar. Här behandlas cirka 15 personer årligen för svåra amputationsskador och betydligt fler för mindre dramatiska skador.


– Det vanligaste är att man förlorar ett till två fingrar. I många fall har det brustit i kommunikationen eller också har man inte följt instruktionerna för vedklyvar, till exempel att de endast ska användas av en person, inte flera, säger handkirurgen AnnaLena Ramer.  

 Hon manar till stor försiktighet, särskilt nu efter den långa, stränga vintern när det finns behov att fylla på förråden. Risken är stor att man stressar och slarvar med säkerheten. Det händer också att missförstånd uppstår om vem som ska göra, exempelvis att en person matar på medan kollegan tror att personen bromsar. Även mindre skador kan innebära bestående funktionsnedsättning. Men trots att blödningen ofta är kraftig initialt är det relativt sällsynt att någon förblöder. Blodkärlen får spasmer som drar ihop dem. När fingrar återtransplanterades är målet alltid att personen ska återfå greppförmåga.

– Rehabiliteringen tar ofta upp till ett år och längre eftersom nerverna läker allt sämre med åren. Vi brukar säga att man är ”nervgammal” efter tonåren, säger AnnaLena Ramer och fortsätter:  

– Vid användning av vedklyvar och sågar är det viktigt att man följer instruktionerna.
Om man är flera vid sågen, bör man ha en tydlig arbetsfördelning och bestämma hur samarbetet ska ske. Det är också viktigt att arbetshandskar sitter väl. Annars finns en risk för att de fastnar i maskinen.

Om man bevittnar en olycka är det bra att känna till hur amputerade kroppsdelar bör hanteras:

-          Spola kroppsdelarna rena.

-          Förvara dem svalt, men aldrig under 0 grader, t ex i en plastpåse.

-          Transportera dem snarast till det sjukhus där den skadade personen vårdas, helst tillsammans med denne.

 

Mer information:

AnnaLena Ramer, handkirurg, 0703-635340
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21