Följ Akademiska sjukhuset

Knivsta kommun får ambulansförstärkning dagtid

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2015 09:00 CET

Från och med 2 november kommer Knivsta kommun att ha en ambulans dagtid måndag till fredag. Satsningen görs på försök under en månad och ska därefter utvärderas. Syftet är att få bättre täckning och snabbare utryckningar i södra delen av Uppsala län.

– Knivsta har hittills varit den enda kommunen i länet där vi inte haft någon ambulans stationerad. Planer på förstärkning har funnits en tid och nu ser vi möjligheten. Vi räknar med snabbare utryckningar, vilket är särskilt viktigt när det gäller de mest prioriterade fallen, så kallade prio 1-uppdrag, säger Per Andersson, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Uppsala län.

Bakgrunden till förstärkningen i Knivsta är att Landstinget i Uppsala län fått bättre kontroll över ambulansdirigeringen sedan man tog över den i egen regi tillsammans med Västmanland i slutet av juni. Tidigare utfördes dirigeringen av SOS Alarm.

– Det här bekräftar att det var rätt att ta över ambulansdirigeringen i egen regi och stärka kompetensen. Det skapar ett utrymme för att utveckla verksamheten i hela länet, säger Bertil Kinnunen (S), vice ordförande i ambulansdirigeringsnämnden.

Omplaceringen av en dagambulans till Knivsta sker inom befintlig budget och ska utvärderas efter en månad. I likhet med övriga ambulanser i länet kan den i Knivsta komma att omdirigeras vid behov.

Mer information:
Per Andersson, verksamhetschef ambulanssjukvården, 018-611 31 14
Lars Westman, avdelningschef ambulansen i Uppsala, 018-611 94 83
Bertil Kinnunen (S), vice ordförande i ambulansdirigeringsnämnden, tel 070-763 40 71

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.