Följ Akademiska sjukhuset

Knivsta får ambulans dygnet runt

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2018 08:30 CEST

Från och med nästa helg utökas ambulanstäckningen i Knivsta. Då kommer ambulansen att vara stationerad där även helger och om någon månad ska den köra dygnet runt.

I Knivsta finns sedan ett par år en ambulans dagtid, i drift måndag-fredag. Från och med nästa helg kommer en ambulans att vara stationerad där även helger och sedan bemannas dygnet runt. Den utökade ambulanstäckningen syftar framförallt till snabbare utryckningar och ökad trygghet för invånare i de södra delarna av Uppsala län.

– Rekrytering av personal pågår för fullt. Vi räknar med att förändringen ska leda till snabbare utryckningar i de södra länsdelarna. Det innebär ökad trygghet och att akut sjuka kan få vård snabbare vilket är särskilt viktigt när det gäller de mest prioriterade fallen, så kallade prio 1-uppdrag. Resurstillskottet gynnar också länet i stort, säger Per Andersson, verksamhetschef för ambulanssjukvården vid Akademiska sjukhuset.

– I Uppsala län ska man kunna känna sig trygg med sjukvården, vem man än är och var man än bor. Med ambulans dygnet runt i Knivsta kan insatstiderna kortas och fler liv räddas. Att förstärka ambulansverksamheten i länet är en viktig trygghetsreform. Efter Knivsta står Norduppland på tur. Den ambulans som gått dagtid från Tierp alla dagar i veckan kommer att gå dygnet runt, säger Vivianne Macdisi, regionråd (S), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Under 2017 åkte länets ambulanser på närmare 40 000 uppdrag. Ambulanserna är stationerade på åtta ambulansstationer: Akademiska sjukhuset, Huddunge/Heby, Enköping, Bålsta, Knivsta, Tierp, Skutskär och Östhammar. Många medicinska åtgärder genomförs innan patienten når Akademiska sjukhuset.

I Knivsta finns sedan 2016 en ambulans i drift dagtid under vardagar, placerad på Knivsta brandstation. Från och med nästa helg utökas ambulanstäckningen. Då ska en ambulans vara stationerad där även helger. Till en början kommer ambulansen att köra samma tider på dygnet som idag, men inom några veckor förlängs drifttiden. Inom någon månad ska ambulansen köra dygnet runt.

Satsningen finansieras genom att Akademiska sjukhuset avsatt 8,4 miljoner kronor i budgeten för att utöka ambulanstätheten i Knivsta och Tierp. Målet är att 70 procent av befolkningen i länet ska nås av ambulans inom tio minuter och 95 procent inom 20 minuter.


För mer information, kontakta:

Per Andersson, verksamhetschef ambulanssjukvård, telefon: 018-611 31 14,
e-post: per.andersson@akademiska.se

Vivianne Macdisi, regionråd (S), ordförande i sjukhusstyrelsen, telefon: 070-890 81 55,
e-post: vivianne.macdisi@regionuppsala.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.