Följ Akademiska sjukhuset

Kliniköverskridande ST-läkarutbildning ska öka patientsäkerheten på akuten

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 08:30 CET

Hella Hultin och Maria Lundberg är initiativtagare till en kliniköverskridande utbildning för ST-läkare på Akademiska sjukhuset. Syftet är att stärka patientsäkerheten genom förbättrad kommunikation och ökat samarbete..

Idag ligger patienter längre på akuten än önskvärt. För ett år sedan inleddes ett försök med kliniköverskridande utbildning för ST-läkare på Akademiska sjukhuset. Syftet är att stärka patientsäkerheten genom förbättrad kommunikation mellan läkare från olika kliniker.

– Det främsta syftet med utbildningen är att få en samsyn kring det gemensamma ansvaret för patienter på akuten som väntar på inläggning. Kommunikation spelar en viktig roll för att undvika onödiga missförstånd som kan leda till att patienten ”hamnar mellan stolarna”, säger Hella Hultin, ST-studierektor på kirurgkliniken, som tillsammans med Maria Lundberg, ST-studierektor på infektionskliniken, tagit initiativ till utbildningen.

Utbildningen startade som ett lokalt projekt för läkare inom kirurgi, infektion och gastroenterologi förra våren. Målet nu ä ratt inkludera alla läkare som arbetar vid akutmottagningen med förhoppningen att skapa nätverk mellan flera kliniker för att underlätta samarbete och minska risken för fördröjda vårdinsatser och försämring hos berörda patienter.

– Särskilt riskutsatta patienter, även när det inte råder platsbrist, är de med oklar diagnos eller där det finns en tveksamhet om vilken klinik som ska bära ansvaret för vården. Det kan till exempel gälla unga kvinnor med buksmärta, patienter med urinvägssjukdomar eller sepsis (blodförgiftning), fortsätter Hella Hultin.

Under 2017 har totalt fyra utbildningspass arrangerats, med föreläsningar och diskussioner kring konkreta fall. I år fortsätter satsningen med nästa pass spikat till mitten av mars. Målgruppen är ST-läkare som ingår i jourlinjer.

Till skillnad från sjuksköterskor och undersköterskor, som är fast anställda på akuten, bemannar läkare från olika kliniker jourpass, dag eller natt, inom sin specialitet. Man har ofta unik kompetens inom sitt område och dess specifika diagnoser, men begränsad kunskap inom andra. Dessutom ligger klinikerna åtskilt, inte sällan i olika hus, samtidigt som man ofta behöver samarbeta över klinikgränserna. Därför hoppas arrangörerna att tillsammans skapa ett forum där på sikt alla jourläkare kan lära känna varandra, något som är lättare på mindre sjukhus än större högspecialiserade som Akademiska.

– Utvärderingar som gjorts via enkäter visar att deltagarna är mycket nöjda. Det handlar dels om att få möjlighet att tillsammans diskutera verkliga fall, dels om att få en samsyn kring patientsäkerhetsfrågor. En vanlig synpunkt är att man lättare löser problem när man lärt känna varandra, avrundar Maria Lundberg.

För mer information, kontakta:

Hella Hultin, kirurg och ST-studierektor på kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, tel: 076-832 88 98, e-post: hella.hultin@akademiska.se

Maria Lundberg, ST-studierektor på infektionskliniken, tel: 018-611 56 42 eller 076-724 78 67, e-post: maria.lundberg@akademiska.se

FAKTA: Kliniköverskridande ST-läkarutbildning på Akademiska sjukhuset

  • Startade våren 2017 och fortsätter 2018. Hittills har fyra utbildningspass arrangerats
  • Målgruppen är ST-läkare från olika kliniker som ingår i jourlinjer på akuten, till exempel från akutsjukvården, kirurgi, gastroenterologi, internmedicin, anestesi, infektion, gynekologi, urologi och röntgen
  • Syftet är framförallt att

- Identifiera riskpatienter
- Åstadkomma "nätverk" mellan ST-läkare vid olika kliniker
- Förbättra kommunikationen mellan jourlinjer
- Få jourhavande läkargrupper att känna ett gemensamt ansvar: Vad kan alla göra?
- Förbättra samarbetet initialt om specifika patienter som tillhör riskgrupper

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.