Följ Akademiska sjukhuset

Klimatsmarta vårdkonferenser spar tid

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 09:23 CET

Startskottet för vårdplanering via videolänk på Akademiska sjukhuset gick år 2007, i samband med att Heby blev en del av Uppsala län. I november i fjol hakade Tierp på och Östhammar ligger i startgroparna. Ett direktörsbeslut innebär att sjukhuset nu på bred front ska erbjuda sådan planering via videolänk till kommunerna.

 – Vårdplaneringsmöten tar sällan mer än 30 minuter, men transporten till och från sjukhuset samt tiden det tar att hitta parkering är varken bra ur ett ekonomiskt perspektiv eller för miljön. Beräkningar gjorda på Akademiska visar att varje sådant möte som görs via videolänk spar 20 kilo koldioxid, säger Ingrid Martinsson, vårdkoordinator inom Akut- och Rehabdivisionen och eldsjäl bakom satsningen.

Efter exempelvis stroke eller en större hjärtoperation är det vanligt att patienten behöver fortsatt stöd och vård i hemkommunen vid utskrivningen från en vårdavdelning. Detsamma gäller äldre multisjuka som varit inlagda för utredning. Tidigare har biståndshandläggare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter med flera kallats till möten på Akademiska sjukhuset för att ta fram vårdplaner. Även anhöriga är med när bedömning görs av hur mycket personen klarar på egen hand. Akut- och Rehabdivisionen disponerar två kompletta, mobila utrustningar för videokonferens, som ska användas ute på berörda avdelningar. De som främst berörs är onkologen, kardiologen, infektions- och lungkliniken där många äldre vårdas.

Ingrid Martinsson ser ekonomiska fördelar både för patienternas hemkommuner och Akademiska med det nya upplägget.  Håbo, Älvkarleby och Enköping har uttryckt intresse.

– Ibland är det svårt att snabbt hitta en tid som passar alla berörda. Det nya sättet att genomföra vårdplanering underlättar för alla parter. Snabbare möten kommer att innebära färre vårddygn samtidigt som kommunerna spar restid, säger Ingrid Martinsson.

 Mer information:

Ingrid Martinsson, vårdkoordinator, Akut- och rehabdivisionen, 018-611 02 77

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21