Följ Akademiska sjukhuset

Kirurgen på Akademiska öppnar för ny sjuksköterskekarriär

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2012 16:12 CET

Nya karriärvägar och bättre flyt på mottagningar och vårdavdelningar. Det kan bli effekten av en ny utbildning till avancerad kirurgsjuksköterska som startar vid Linköpings universitet i vår, den första i sitt slag i landet. Efter den tvååriga masterutbildningen ska sjuksköterskorna kunna ta mer ansvar för exempelvis ronder och in/utskrivning av patienter. Kirurgen på Akademiska är med och utformar den nya utbildningen som ges på distans.

– Vi ser ett stort behov av högspecialiserade sjuksköterskor som kan ta större ansvar på mottagningar eller vårdavdelningar, till exempel sköta uppgifter som att ronda och skriva in/ut patienter. Den nya kompetensen är efterlängtad och kommer att förbättra vården för patienterna, säger Claes Juhlin, verksamhetschef för kirurgen på Akademiska sjukhuset.

Genom att de nya sjuksköterskorna kan ta ronder på helger när det är ont om kirurgdoktorer, kan bedöma provsvar och ordinera tillsatser i dropp spar man tid. Kirurgerna, å sin sida, kan ägna sig mer åt kirurgi, vilket Claes Juhlin menar att inte minst nyutbildade behöver.

Enligt Eva Jangland, kursansvarig för specialistsjuksköterskeutbildning inom kirurgiska vetenskaper, kommer den nya yrkeskategorin att göra det mer attraktivt att arbeta inom kirurgin och lättare att behålla specialistutbildade personer. Förebilder, menar hon behövs. Precis som andra specialistområden har kirurgen brist på sådan kompetens. Hon betonar samtidigt att sjuksköterskorna kommer att arbeta i tvärprofessionella team.

Andra exempel på uppgifter som sjuksköterskorna kan komma att få är att se till att vårdprogram följs, gå igenom läkemedelslistor och ge egenvårdsinformation, exempelvis hur läkemedel ska tas och om patientens fortsatta behandling. Enligt rådande regelverk finns dock uppgifter som sjuksköterskor inte får utföra, exempelvis att fritt förskriva mediciner, utfärda dödsbevis och skriva ut vissa intyg.

Utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi startar 1 februari vid Hälsouniversitetet och har 15 platser. Under vårterminen träffas deltagarna 16 dagar i Linköping, övriga kursmoment ges på distans. Utbildningen skräddarsys för behoven på kirurgklinikerna på Akademiska sjukhuset, Universitetsjukhuset i Linköping samt kirurgkliniker på sjukhusen i Jönköping, Värnamo och Västervik. Förebilden är den utbildning till Nurse Practitioners, NP:s, som finns i USA. En stor del av utbildningen är förlagd till deltagarnas arbetsplatser. De kommer därför att få nya befogenheter under utbildningens gång, innan de examineras våren 2014.

 
Mer information:
Claes Juhlin, verksamhetschef kirurgen, 0706-115024
Eva Jangland, kursansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen inom kirurgi, 018-611 37 22
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21