Följ Akademiska sjukhuset

KBT på nätet ska hjälpa unga med sömnproblem

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 09:00 CET

Sömnsvårigheter har ökat bland svenska ungdomar och är idag nästan tre gånger vanligare än på 1980-talet. Bland unga med psykiatriska tillstånd som ångest, depression, adhd och autism är förekomsten mycket vanlig. På barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset prövas nu internetbaserad KBT-behandling, en sorts guidad självhjälp där patienten har stöd av behandlare via krypterade elektroniska meddelanden.

KBT-behandling via internet ges inom ramen för en studie som leds från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, vid Akademiska sjukhuset. Målgruppen är patienter i åldern 13-18, inskrivna inom öppenvården vid BUP Uppsala och Gävleborg.

– Främsta syftet är att utvärdera effekterna av KBT-behandling via internet på ungdomar med sömnsvårigheter som är patienter på BUP. Till skillnad från vuxna, där ett flertal studier visat på goda effekter av internetbehandling, både när det gäller insomning och hur effektiv sömn man får, finns väldigt få studier på barn och ungdomar. Detta trots att ungdomar kanske är den mest uppkopplade åldersgruppen. 90 till 96 procent av svenska ungdomar har dagligen tillgång till en dator med internetuppkoppling, säger Vendela Zetterqvist, projektledare för eBUP vid Akademiska sjukhuset.

Eftersom icke-farmakologisk behandling alltid är förstahandsalternativ som behandling mot sömnsvårigheter hos unga, menar hon att det är viktigt att utveckla och utvärdera effekterna av sådan behandling. Om resultaten blir positiva kan internetbaserad KBT-behandling ingå i standardutbudet av behandlingar inom öppenvården både vid BUP Uppsala och Gävleborgs län redan 2017.

Hon betonar att dålig sömn kan få stora negativa konsekvenser bland annat på skolprestation och psykisk hälsa. KBT-behandling via internet (iKBT) har samma innehåll som traditionell KBT, men behandlingen sker som en guidad självhjälp med webbaserat material i form av text, ljudfiler, videoklipp etc. Patienten arbetar självständigt och har kontakt med sin behandlare varje vecka, via krypterade meddelanden. Behandlingen pågår under sju veckor och påverkar inte annan vård.

– Jämfört med traditionell KBT är behandling via internet mindre kostsam. En annan fördel är att man kan nå fler, till exempel patienter som har svårt att ta sig till mottagningen, avrundar Vendela Zetterqvist.

FAKTA: Internetbaserad KBT mot sömnsvårigheter – en studie inom BUP i Uppsala och Gävleborg
* En randomiserad kontrollerad studie som startar i februari 2016 och leds från BUP, Akademiska sjukhuset. 
* Studien riktar sig till unga i åldern 13-18, inskrivna som patienter inom öppenvården vid BUP Uppsala och Gävleborg (patienter från Gävleborg måste remitteras till BUP Uppsala för att få denna behandling, men har samtidigt kvar sin vanliga BUP-kontakt på hemorten).
* För att medverka ska patienterna ha sömnsvårigheter, antingen svårigheter att somna, orolig sömn med uppvaknanden eller alltför tidigt uppvaknande på morgonen.
* Patienter som behöver sätta in eller justera en psykiatrisk medicinsk behandling under mars eller början av april kommer inte kunna delta.
* Patienterna får inte ha pågående psykostillstånd, sömnapné eller stor risk för maniskt skov. * Behandlingen pågår under sju veckor och deltagandet påverkar inte övrig vård.

Mer information:
Vendela Zetterqvist, psykolog och projektledare eBUP, Akademiska sjukhuset, 018-611 86 63 eller e-post:
ebup@akademiska.se
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.