Följ Akademiska sjukhuset

KBT på Internet - nytt inslag i behandlingen av depression

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2009 09:37 CET

Självhjälp över Internet blir ett nytt inslag i behandlingen av patienter med svår depression, social fobi, paniksyndrom, svåra sömnstörningar och andra psykiatriska besvär i Uppsala län. Som femte sjukhus i världen erbjuder Akademiska behandling i kombination med aktiv coachning från personal inom psykiatrin.

- Främsta syftet är att fler patienter ska erbjudas en behandling med hög kvalitet. Vi vet av erfarenhet att det är oerhört viktigt för resultatet att dessa patienter involveras och själva tar ansvar. Programmet är ett sätt att motivera dem. Det kan handla om att kontakta myndigheter och knyta sociala kontakter, säger Åsa Törnkvist, utvecklingschef vid Akademiska sjukhusets psykiatridivision.

Akademiska sjukhuset är näst först i landet, och bland de första i världen, om att kostnadsfritt erbjuda beteendeterapi form av självhjälp över Internet. En liknande behandling erbjuds inom primärvården på några håll i landet.

Ett tjugotal patienter är med i programmet där man med hjälp uppgifter av stegrande svårighetsgrad får hjälp att förändra sjukdomsrelaterade tankar och beteenden. Åsa Törnkvist uppskattar att närmare 300 patienter med svår depression, social fobi, paniksyndrom, svåra sömnstörningar och andra psykiatriska besvär kan komma i fråga varje år. Sedan i höstas har drygt 30 tal sjuksköterskor, kuratorer och annan vårdpersonal utbildats för att kunna ge patienterna stöd under de tre till sex månader terapin pågår. Patienterna får även träffa en psykolog innan behandlingen inleds och efter att den avslutats.

Självhjälpsprogrammet har utarbetats av forskare vid Uppsala universitet som räknas som världsledande på området. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi används numera vid en rad psykiska och fysiska besvär.

- Eftersom det är landstinget som köper in programmen är behandlingen kostnadsfri för patienterna och det är vår egen personal som fungerar som coacher. Alla patienter kommer att träffa någon av våra psykologer innan behandlingen inleds och efter att den avslutats, säger Åsa Törnkvist.

Mer information:

Åsa Törnkvist, utvecklingschef inom psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset, tfn 018- 6112091, 070-6112091, asa.tornkvist@akademiska.se

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 018-611 96 11 eller 0706-22 24 21, elisabeth.tysk@akademiska.se