Följ Akademiska sjukhuset

Kateterbehandling med cytostatika ökar överlevnaden vid levercancer

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2013 09:42 CEST

Många patienter med svåroperabla levertumörer kan idag behandlas med
embolisering. Det innebär att tumören behandlas lokalt med cytostatika eller en radioaktiv substans via en kateter. Framstegen diskuteras den 6 september under röntgenveckan i Uppsala, som har diagnostik och behandling av cancer som huvudtema.


– Embolisering, eller kateterbehandling som den också kallas, är inte botande
utan syftar till att öka patientens överlevnad. Men i enstaka fall blir resultatet så bra att tumören krymper och kan opereras bort. Hos oss är rutinen att behandlingen upprepas flera gånger med en lite lägre dos cytostatika, säger Charlotte Ebeling Barbier, radiolog inom bild- och funktionsmedicin på Akademiska sjukhuset.

På levertumörer som sitter så illa till att de inte kan opereras bort med vanlig kirurgi används framförallt arteriell embolisering. Lite förenklat tillförs en kombination av cytostatika och kontrastmedel via kateter till de artärer som försörjer den del av levern där tumören sitter. Radiologen följer kateterns väg på röntgenbilder som visas på bildskärmar.

En uppföljande studie 1995-2008 visade att patienter med levercancer som inte
behandlades med embolisering överlevde två till sju månader, medan de som fick
embolisering överlevde i genomsnitt ett år och fyra månader (variationen var
två månader till som mest nio år).

– Fördelen jämfört med traditionell intravenös cytostatikabehandling är att man
får högre effekt lokalt och kan behandla med högre dos. Genom att behandlingen
blir mer precis och riktad mot tumörområdet slipper patienten oönskade
biverkningar, berättar Charlotte Ebeling Barbier.

På Akademiska behandlas även patienter med neuroendokrina tumörer med
embolisering, då med den radioaktiva substansen yttrium. Behandlingen kan också
användas framgångsrikt vid tarmcancer som spridits till levern, och fler
patientgrupper kan komma i fråga på sikt. Även här handlar det om att minska
symtomen, hålla sjukdomen i schack och öka patienternas överlevnad. En
avgörande faktor är hur mycket frisk lever som finns kvar, för att undvika
leversvikt.

Medan levercancer oftare drabbar äldre, insjuknar även yngre, yrkesverksamma
personer i neuroendokrina tumörer. Det är en tumörform som växer relativt
långsamt och patienterna lever ofta länge med sin sjukdom.

Mer information:

Charlotte Ebeling Barbier, radiolog inom bild- och funktionsmedicin, 018-611 26 28 eller 0707-575771
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Bifogade filer

PDF-dokument