Följ Akademiska sjukhuset

Kampanj mot fördomar om psykisk sjukdom förlängs

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2011 15:52 CEST

Var fjärde svensk lever med en psykisk sjukdom, men få vågar prata om det. Regeringen har nyligen beslutat att förlänga projektet (H)järnkoll som syftar till att slå hål på fördomarna om psykisk ohälsa och öppna upp för samtal kring frågan. Uppsala län har varit ett av tre kampanjlän som arbetar aktivt med dessa frågor.

– Det är oerhört glädjande att kampanjen fortsätter ytterligare tre år. För att motarbeta fördomar och ändra attityder krävs ett långsiktigt arbete. Återhämtning, brukarinflytande och egenmakt är viktiga ledord i arbetet, säger Åsa Törnkvist, utvecklingschef inom psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset, med anledning av världsdagen för mental hälsa den 10 oktober.

Kampanjen Hjärnkoll startade 2010 och drivs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH. I Uppsala län har hittills ett fyrtiotal attitydambassadörer utbildats av Attityduppdraget. Ambassadörerna har själva erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning och deras uppgift är att sprida information om detta.

– Ett mål med kampanjen är att det ska bli lika accepterat att inte må bra psykiskt som att säga att man har ont i benet. Med ökad kunskap och en förändring av de negativa attityder som kan finnas, får människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning bättre möjligheter att återhämta sig och finna strategier för att kunna hantera sitt liv, menar Åsa Törnkvist.

Läs mer om projektet (H)järnkoll) på kampanjsidan www.hjärnkoll.se

.