Följ Akademiska sjukhuset

Inte farligare operera kraftigt prematura barn

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2010 11:41 CEST

Allt fler för tidigt födda barn överlever utan allvarliga komplikationer. Och riktigt små barn genomgår allt oftare avancerade kirurgiska ingrepp. En utvärdering visar att barn som föds i graviditetsvecka 23-25 och opereras för brusten tarm inte löper större risk än barn födda efter vecka 26.  I dag räddas barn till livet från tjugoandra graviditetsveckan.  Det är sex veckor tidigare än man klarade på 1970-talet.

 – Av de cirka 300 prematura barn som vårdas på Akademiska sjukhuset varje år opereras cirka fem-tio procent. Omogna tarmar ökar risken för att dessa spricker efter födelsen. Det gäller då att snabbt operera för att rädda så mycket frisk tarm som möjligt, säger Arne Stenberg, verksamhetschef för barnkirurgi på Akademiska barnsjukhuset.

– Vi opererar också missbildningar, exempelvis avsaknad av matstrupe, analöppning eller diafragmabråck och de prematura barnen klarar sig lika bra som övriga.

 Andra exempel på kirurgiska ingrepp på små barn är vattennjure (förträngning av urinledaren) och behandling av reflux som innebär att urin tränger tillbaka till njurarna och orsakar urinvägsinfektion. Flertalet barn behandlas numera via endoskopi med en gel baserad på hyaluronsyra som har utvecklats vid Akademiska sjukhuset i samarbete med Q-Med i Uppsala. Gelen läggs in i urinblåsan.  Enligt Svenska Refluxstudien är denna behandling lika bra som behandlingsalternativet att långtidsbehandla med antibiotika.

 Barnkirurgen blev nyligen certifierad som europeiskt tränings- och utbildningscentrum av barnkirurger. Certifieringen av den europeiska specialistläkarorganisationen UEMS innebär att man i framtiden kan ta emot blivande barnkirurger från andra länder, samtidigt som kvalitetsstämpeln underlättar för utländska patienter att få vård på Akademiska.

 Mer information:

Arne Stenberg, verksamhetschef barnkirurgen, 0733-461376

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21