Följ Akademiska sjukhuset

Innovationer fokus i fjärde forskningsbokslutet från Akademiska

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 09:18 CEST

Knivhållare som minskar risken för skärskador och bårbord som underlättar patienttransport från ambulanshelikopter. Det är några exempel på innovationer från personalen vid Akademiska sjukhuset som lyfts fram i konvolutet till forskningsbokslutet för 2010.

Det är fjärde året i rad som den kliniska forskningen vid sjukhusets sju divisioner summeras i ett bokslut. Totalt satsades 361 miljoner kronor på klinisk forskning i fjol, varav 172 miljoner var externa forskningsmedel och 53 industrisponsrade.

– All forskning sker i mycket nära samarbete med Uppsala universitet och vi strävar efter att öka samarbetet med andra sjukhus i regionen. Forskningen spänner över ett brett fält, från patientnära projekt där resultaten snabbt kan användas i vården, till studier som på sikt kan förändra diagnostik och behandlingsmetoder, säger forsknings- och utbildningsdirektör Sune Larsson.

Årets tema hänger samman med en större innovationssatsning som görs fram till 2013. Totalt satsas 14 miljoner kronor dels på att stötta personal med innovativa idéer, dels på att utveckla en testbädd för medicinteknikföretag som vill utveckla och testa nya produkter vid Akademiska. Navet i satsningen är Innovation Akademiska och medlen kommer från externa finansiärer, med Vinnova som enskilt största anslagsgivare med cirka 7.5 miljoner kronor. Innovationsarbetet sker i nära samarbete med Uppsala Bio, Almi Företagspartner, Innovationsbron och Uppsala Innovation Center med flera aktörer inom life science i Uppsala.

Forskningsbokslutet finns att ladda ner på hemsidan. Det kan även beställas via kommunikationsavdelningen: 018-611 30 11.

Mer information:
Sune Larsson, forsknings- och utvecklingsdirektör, 018-611 44 70, 070-6110823
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21