Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande: Infektionskänsliga barn flyttas temporärt från barnsjukhuset

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2014 15:38 CEST

Barn som vårdas för cancer och andra barn med kraftigt nedsatt immunförsvar kommer tillfälligt att flyttas från barnsjukhuset till annan vårdavdelning på Akademiska. Orsaken är att mögelsvamp kan följa med byggdamm vid sista delen av rivningen av BuP:s gamla hus och  orsaka infektioner hos dessa patienter.

– Den fördjupade medicinska riskanalys som gjorts av företrädare för vårdhygien tillsammans med Landstingsservice, chefsläkare och representanter för barnsjukhuset har visat att vissa barn behöver skyddas från mögelsporer som kan finnas i byggdammet. Det är främst cancersjuka barn och andra barn med kraftigt nedsatt immunförsvar. Dessa barn kommer under den riskfyllda delen av
byggtiden att flyttas till annan vårdavdelning där rummen är specifikt anpassade för infektionskänsliga patienter, säger hygienöverläkare Birgitta Lytsy.

Härom veckan konstaterade vårdpersonalen på barnonkologen att det dammade mer än förväntat från bygget av det nya vårdhuset. Därför beslutade man att tillfälligt stoppa grävarbetet.

Flera förebyggande insatser har vidtagits. I början av veckan tätades fönstren på onkologavdelningen, där cancersjuka barn och andra barn med nedsatt immunförsvar vårdas. Man har även satt in ett mer finmaskigt filter i ventilationen och ökat vattenspolningen på rivningsarbetsplatsen för att dämpa spridningen av damm.

Mer information:
Birgitta Lytsy, hygienöverläkare, 070-695 89 41
Margareta Öhrvall, chefsläkare, 070-611 17 41
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.