Följ Akademiska sjukhuset

Implantat i mellanörat effektiv hjälp vid svår hörselnedsättning

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2013 10:44 CEST

Personer med måttlig till svår nedsatt hörsel, som inte blir hjälpta av vanliga
hörapparater, kan numera få effektiv hjälp av mellanöronimplantat. Hittills har
35 patienter opererats på Akademiska sjukhuset varav en 16-årig flicka, det
första barnet i Norden. I en ny multicenterstudie konstateras att implantaten
är kostnadseffektiva och att patienter upplever en märkbar förbättring av sin
hörselförmåga.

– Det är framförallt vuxna personer med hörselnedsättning som har svårt att
använda vanlig hörapparat på grund av exempelvis allergi eller kronisk
hörselgångsinflammation, som kommer i fråga. En nyss genomförd
multicenterstudie visar att mellanöronimplantation är en mycket
kostnadseffektiv behandlingsmetod för utvalda patienter. Många har en så grav
hörselnedsättning att den påverkar både yrkesliv och socialt umgänge negativt,
säger Lennart Edfeldt, öronkirurg på Akademiska, som lett multicenterstudien.

I den aktuella studien ingick 24 patienter med olika typer av hörselnedsättning
vid fem svenska kliniker och en norsk klinik. Samtliga kunde av medicinska skäl
inte använda vanlig hörapparat. Hur nöjda patienterna var mättes med hjälp av
patientenkäter och förhållandet mellan kostnad och nytta beräknades och
jämfördes med andra typer av implantat.

Till skillnad från cochleaimplantat, där ljudsignaler överförs elektriskt till
innerörat via en elektrod, fästes mellanöreimplantat antingen på ett av
hörselbenen eller i runda fönstret i mellanörat. Nackdelen med behandlingen är,
enligt Lennart Edfeldt, att mellanöreimplantat är magnetiska vilket innebär att
patienten inte kan undersökas med magnetkamera. Risken är då att implantatet
förstörs och/eller rubbas ur läge.

Till Akademiska remitteras patienter från sjukvårdsregionen, men även från
andra delar av Sverige för bedömning/utredning och operation. Sedan tio år
tillbaka har öronkliniken en sektion för enbart öron- och skallbaskirurgi
bestående av sex öronkirurger, som arbetar tillsammans med audiologer på samma
mottagning.

Närheten innebär flera fördelar för patienterna, som kan träffa flera olika
specialister vid ett och samma tillfälle och smidigt få en samlad bedömning. Skallbasoperationer utförs tillsammans med neurokirurgin.

FAKTA: Mellanöreimplantat

* En sorts implantat som fortfarande är relativt ovanliga i Sverige, men betydligt
vanligare i andra delar av Europa.

* Kan vara ett annat alternativ för personer med olika former av
hörselnedsättning, som av medicinska skäl inte kan bära vanlig hörapparat.

* Implantatet överför vibrationer på mekanisk väg till innerörat.

* Det består av en del, som opereras in under huden ovanför örat, en tunn kabel
som överför signaler och en vibrerande enhet, som appliceras i mellanörat. Den
yttre avtagbara delen, audioprocessorn, innehåller batteri, mikrofon och en
enhet för digital signalbehandling.