Följ Akademiska sjukhuset

Hjärnkirurger på Akademiska får miljonanslag till forskning

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2016 11:09 CEST

Elisabeth Ronne Engström och Niklas Marklund, neurokirurger på Akademiska sjukhuset och professorer vid Uppsala universitet, får del av ett anslag på en miljon från insamlingsfonden Bissen Brainwalk. Deras forskning inriktas på en strokesjukdom som drabbar yngre personer, så kallad subarachnoidalblödning, samt långtidskonsekvenser av upprepade hjärnskakningar hos idrottare.

Elisabeth Ronne Engströms studier inriktas på mätning av uppmärksamhet och uttröttbarhet efter subarachnoidalblödning. Det är en strokesjukdom som drabbar yngre personer och innebär att det uppstår en blödning i en pulsåder i hjärnan, ett så kallat aneurysm. Drabbade personer får ofta försämrad livskvalitet och svårigheter att återvända till sitt tidigare arbete. Vanliga problem är stort trötthet och nedsatt stresstålighet, med svårigheter att sålla intryck och att kunna fungera i stökiga miljöer. Vissa får även restsymptom liknande den "hjärntrötthet" man kan drabbas av vid exempelvis skallskada eller infektioner.

– Det är önskvärt både på individnivå och på samhällsnivå att kartlägga detta ytterligare för att kunna erbjuda bättre eftervård, rehabilitering och vid behov arbetsanpassning under en tid, säger Elisabeth Ronne Engström.


Niklas Marklund forskar på de långtidskonsekvenser som kan drabba idrottare efter upprepade hjärnskakningar. Bland annat kommer idrottare med kvarstående besvär efter en eller flera hjärnskakningar att avbildas med en modern PET-MR kamera. Det finns undersökningar som visar att vissa idrottare med mycket symptom efter en karriär med många hjärnskakningar drabbas av ett demensliknande tillstånd.

– Med hjälp av PET-MR-kameran har vi hos några unga idrottare kunnat påvisa att det finns en inflammation i hjärnan och ökad anhopning av proteinet tau, som liknar de förändringar som ses i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom, vilket är unika fynd. Tidigare har dessa förändringar bara kunnat påvisas efter att idrottaren avlidit. Resultaten beräknas kunna leda fram till nya behandlingsmetoder för idrottare med kvarstående besvär efter hjärnskakningar inom idrotten, säger Niklas Marklund.

Bissen Brainwalk är en insamlingsfond som grundats av bandyprofilen Mathias ”Bissen” Larsson som själv drabbades av en stroke för sex år sedan. Forskningsmedlen delas ut på en gala fredagen den 15 april. Även Jonathan Cedernaes, forskare i funktionell farmakologi vid Uppsala universitet, får del av anslaget för studier om sömnens betydelse för hjärnans hälsa.


Mer information:
Elisabeth Ronne Engström, neurokirurg på Akademiska sjukhuset och professor i neurokirurgi vid Uppsala universitet, 018-611 49 88 eller 0767-218601, e-post: elisabeth.ronne-engstrom@neuro.uu.se

Niklas Marklund, neurokirurg på Akademiska sjukhuset och professor i neurokirurgi vid Uppsala universitet, 018-611 96 82, e-post: niklas.marklund@neuro.uu.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.