Följ Akademiska sjukhuset

​​Hematolog på Akademiska hedersmedlem i MS-sällskapet

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2014 10:00 CET

Hans Hägglund, överläkare i hematologi och verksamhetschef på Akademiska sjukhuset, har utnämnts till hedersmedlem i svenska MS-sällskapet. Det är andra året i rad som experter på Akademiska blir hedersmedlemmar.

– Det känns hedrande och väldigt roligt att Akademiska sjukhuset uppmärksammas. I fjol blev Jan Fagius, överläkare i neurologi, hedersmedlem. En anledning är de framsteg som gjorts på sjukhuset i behandlingen av MS-patienter med blodstamcellstransplantation, säger Hans Hägglund.

Svenska MS-sällskapet bildades 2003 för att samla den svenska expertisen och stimulera utvecklingen inom Multipel Skleros. Sällskapet, som har totalt tio hedersmedlemmar, arbetar för att öka intresset för sjukdomen, förbättra möjligheterna att bedriva MS- forskning samt för god vård.

I Sverige är MS är den vanligaste orsaken till förvärvat neurologiskt handikapp hos unga vuxna. Varje år insjuknar cirka 500 nya patienter och totalt lever närmare 17 000 med sjukdomen som kan leda till svåra psykosociala och medicinska konsekvenser.

De senaste åren har situationen förändrats radikalt för MS-sjuka, med nya möjligheter till säker och tidig diagnos samt ny behandling som modifierar förlopp och lindrar symtom. På flera neurologiska kliniker har MS-team bildats och den svenska MS-forskningen håller hög internationell standard. 
 
  
Mer information:
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.