Följ Akademiska sjukhuset

Hälsosamt liv före graviditet – fokus för internationell konferens i Uppsala

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 09:00 CET

Allt fler unga kvinnor skjuter fram sitt barnafödande och kunskapen om risker med rökning och kraftig övervikt är låg. Detta minskar möjligheten att bli gravid på naturlig väg. För att fånga in fertila kvinnor med riskbeteende erbjuds barnmorskor i Uppsala sedan i höstas en särskild utbildning, den första i sitt slag i Sverige. Rådgivning inför graviditet, Preconception Health and care, är även tema för en internationell konferens i Uppsala den 17-19 februari.

– Den stora utmaningen idag är att allt fler kvinnor när de blir gravida antingen är för gamla eller för tunga. Förebyggande, hälsofrämjande insatser är viktiga både för de blivande föräldrarna och barnen, säger Tanja Tydén, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet och barnmorska på Akademiska sjukhusets familjeplaneringsmottagning, tillika huvudansvarig för konferensen.

Uppsala är pionjär i Sverige på riktad utbildning till barnmorskor som syftar till att fånga in fler kvinnor i fertil ålder och erbjuda stöd i samband med preventivmedelsrådgivning. En liknande forskningssatsning är på gång i Örebro.

– Rådgivning om preventivmedel har flera funktioner. Förutom att undvika oönskad graviditet är det viktigt att kvinnor informeras om hur fertiliteten avtar med åren och betydelsen av ett hälsosamt liv innan man skaffar barn. Att exempelvis sluta röka och gå ned i vikt innebär betydligt lägre risk för att barnet föds för tidigt eller med låg födelsevikt, men också för missbildningar/funktionsnedsättning, säger Tanja Tydén och fortsätter:

– Unga kvinnor i Uppsala får en ”screeningfråga” om hur man ser på att ha barn i framtiden. Beroende på svaret ges olika råd när det gäller preventivmedel och vad man bör tänka på när det är dags att försöka bli gravid.

Tanja Tydén betonar att även män i fertil ålder är viktiga att nå. Även för dem är god hälsa av stor betydelse och männen har dessutom en viktig stöttande roll. Just nu görs en studie på unga män som söker vård för att testa sig för könssjukdomar.

FAKTA: Preconception health and care – konferens i Uppsala 17-19 februari
*Konferens om hälsa och vård före befruktning/graviditet som samlar både kliniker och forskare från hela världen.

Bland annat kommer kost- och levnadsråd, infertilitet och äggfrysning att diskuteras. I samband med konferensen arrangeras en öppen föreläsning om äggfrysning.
*Arrangör är PrePreg Network och Uppsala universitet. Det är den tredje konferensen i sitt slag. *Frågor på agendan: De senaste forskningsrönen, olika metoder för riskbedömningar, hälsofrämjande åtgärder samt råd till kvinnor och män i fertil ålder, miljöfaktorers påverkan på fertiliteten, nyttan med folsyra under graviditet och hur skadligt det är med alkohol precis innan man blir gravid och tidigt i graviditeten.
* 18 februari kl 17.30 hålls en öppen föreläsning på Norrlands nation om äggfrysning av Outi Hovatta, senior professor inom obstetrik och gynekologi vid KI.

Bildtext: Tanja Tydén, professor i vårdvetenskap och barnmorska på familjeplaneringsmottagningen, Akademiska sjukhuset. Här tillsammans med Jenny Stern, medicine doktor i vårdvetenskap
Fotograf: Mikael Wallerstedt

Mer information:
Tanja Tydén, professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet, och barnmorska på Akademiska sjukhusets familjeplaneringsmottagning:
018-471 66 46, e-post: tanja.tyden@pubcare.uu.se
Jenny Stern, medicine doktor i vårdvetenskap, Uppsala universitet:
018-471 66 72, e-post: jenny.stern@pubmed.uu.se
 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.