Följ Akademiska sjukhuset

Glömd njurcancer lyfts fram under urologdagar

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2011 14:19 CEST


Tack vare utvecklingen inom datortomografin är det i dag möjligt att diagnostisera mycket små njurtumörer i tidigt skede och med titthålskirurgi och radiofrekvensbehandling erbjuda patienter organbevarande behandling. Urologisk cancersjukdom är tema för Urologidagarna, en nationell konferens i Uppsala den 28-30 september. 

Konferensen i Uppsala vänder sig till all personal som arbetar med urologpatienter; förutom läkare medverkar sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer och sekreterare. Det är tredje gången arrangemanget går av stapeln och i år samlas 800 personer på Uppsala Konsert och Kongress. På agendan står medicinska framsteg och forskningsrön när det gäller urologisk cancersjukdom, då främst cancer i njurar, prostata och urinblåsa, men också omvårdnadsaspekter och psykosocialt omhändertagande. Som krydda på temadagarna medverkar flera internationellt erkända forskare.

Enligt Michael Häggman, verksamhetschef för urologen på Akademiska sjukhuset, och huvudansvarig för konferensen, har prostatacancer dominerat utvecklingen inom urologisk cancer de senaste åren. Njurcancer har lite grand hamnat i bakvattnet.

– Tack vare den snabba teknikutvecklingen, inte minst inom datortomografin, kan vi i dag upptäcka mycket små tumörer i njurarna, från 10 mm, när patienter undersöks för andra sjukdomar. Utmaningen är att bestämma hur snabbväxande dessa tumörer är och hur de ska behandlas. Med radiofrekvensbehandling eller titthålskirurgi kan numera ta bort delar av njurarna med betydligt bättre njurfunktion efteråt för patienterna, säger Michael Häggman.

Mer information:

Michael Häggman, verksamhetschef urologi, 018-611 30 52 eller 0705-204287
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21