Följ Akademiska sjukhuset

Framsteg inom PET/CT öppnar för mer träffsäker diagnostik och behandling av proteinplack i hjärtat

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 14:33 CEST

Hjärtamyloidos är ett dödligt tillstånd som innebär att proteinplack i abnorma mängder successivt lagras in i hjärtat och försämrar funktionen. Forskare knutna till PET-centrum/bild- och funktionsmedicinsk centrum vid Akademiska sjukhuset har i en studie visat att en kombination av PET/CT-teknik är ett träffsäkert sätt att upptäcka sådana avlagringar i hjärtat.

– Tidigt upptäckt av proteinplack i hjärtat är av stor betydelse för prognos och behandling. Hittills har det saknats icke-invasiva tekniker. Man har varit hänvisad till ekokardiografi och därefter biopsi för att fastställa diagnos, säger Jens Sörensen, överläkare vid PET-centrum på Akademiska sjukhuset, som tillsammans med Mark Lubberink, överläkare och sjukhusfysiker på samma enhet, är två av forskarna bakom den aktuella studien som nyligen publicerades i The Journal of Nuclear Medicine.
 
Avbildningstekniken PET (positronemissionstomografi) har sedan ett antal år används för att upptäcka proteinplack (amyloid) i hjärnan som är vanligt förekommande vid Alzheimers sjukdom med spårämnet C-PIB, som utvecklats i Uppsala.

I studien ingick tio patienter med diagnostiserad hjärtamyloidos och fem friska personer.  Forskarna använde PET/CT och spårämnet C-PIB för att spåra och visualisera proteinplack i hjärtat och spårämnet C-acetat för att mäta blodflödet.

Docent Gunnar Antoni, som lett den aktuella studien, understryker att PET/CT-tekniken ger helt nya möjligheter att spåra och visa utbredningen av placken, men också att följa upp och eventuellt justera behandlingen.

Amyloidinlagringar brukar oftast förknippas med hjärnsjukdomar som Alzheimers, men har också betydelse för sjukdomar i bland annat bukspottkörteln, njurarna och kärlen. Eftersom kroppen inte klarar av att bryta ned amyloidproteinet i tillräcklig snabb takt försämras organens funktion på sikt.


Mer information:
Jens Sörensen, överläkare, 018-611 06 09
Gunnar Antoni, kemist och forskare inom preklinisk PET, 018-611 06 40
Mark Lubberink, sjukhusfysiker, 018-611 96 44
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21